Rok solidarity s Ukrajinou

Vo štvrtok 24. februára v skorých ranných hodinách začali ruské vojská s bombardovaním Ukrajiny.

Ľudia, ktorí mohli, okamžite pobalili svoje rodiny a opustili svoje domovy. V strachu sa presúvali na západ krajiny a ďalej za hranice okolitých štátov.

Z noci na deň sa tak v našej blízkosti začala okrem vojny aj humanitárna kríza.

 

 

Naše organizácie konali okamžite

Na Slovensku pôsobí viacero mimovládnych organizácií, ktoré majú skúsenosti z ozbrojených konfliktov a humanitárnych kríz z celého sveta. Boli to práve ľudia z týchto organizácií, ktorí spolu s miestnymi dobrovoľníkmi, dobrovoľníčkami a iniciatívami stáli prví na našich východných hraniciach a poskytovali pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou.

Postupne začala pomoc smerovať aj priamo na Ukrajinu, tým, ktorí nemohli alebo nechceli odísť zo svojej vlasti. Zabezpečovali lieky, potraviny, ochranný materiál, krmivo pre zvieratá a v súčasnosti aj generátory na elektrinu, lampy, sviečky, spacáky a ďalšie veľmi potrebné veci.

Ďalšia obrovská oblasť, kde slovenské mimovládky pomáhajú, je začlenenie Ukrajincov a Ukrajiniek do našej spoločnosti, podpora ich inklúzie v miestnych komunitách, zamestnaní a na školách.

Spolu s mimovládkami pomáhali aj jednotlivci

Slováci a Slovensky prejavili obrovskú solidaritu s ľuďmi z Ukrajiny. Do pomoci sa zapájali ako dobrovoľníci a dobrovoľníčky, prácu organizácií podporovali materiálne, ale aj finančne.

Od začiatku vojny získavalo cez DARUJME.sk dary pre Ukrajinu štyridsaťdva overených organizácií, napríklad Človek v ohrození, Slovenský Červený kríž alebo Slovenská katolícka charita. Ich zoznam sme pred rokom poskytli verejnosti.

Darcovia a darkyne podporili organizácie, aby mohli pomáhať ľuďom z Ukrajiny. Neprestali však podporovať ani iné dôležité témy, ktorým sa mimovládne organizácie na Slovensku dlhodobo venujú.

Za prvý rok vojny viac ako 56-tisíc darcov poskytlo cez DARUJME.sk  skoro 90-tisíc darov v celkovej výške vyše päť a pol milióna eur. Najviac prišlo jednorazových darov – viac ako 66-tisíc  – vo výške 5 013 541€. Darcovia a darkyne si však nastavili pre organizácie aj pravidelné dary, aby mohli pomáhať dlhodobo. Ich suma dosiahla  skoro 450-tisíc eur.

Najvyšší príspevok prišiel vo výške 100 000 eur.

Dary pre Ukrajinu zaslané cez darovacie stránky sa vymykajú bežným štandardom. Darcovia a darkyne reagujú na to, že situácia je stále veľmi vážna a pomoc je naďalej nevyhnutná.

Pri pomoci Ukrajine je priemerný jednorazový dar vo výške 76€ a priemerný pravidelný dar je vo výške 21€ – to sú oveľa vyššie dary ako zvyčajne. Pre porovnanie, celkový priemerný jednorazový dar je vo výške 44€ a pravidelný je vo výške 16€.

Firmy sa zapojili s vlastnými výzvami

Viaceré firmy rozbehli ich vlastné interné zamestnanecké zbierky a umožnili svojim zamestnancom a zamestnankyniam priamo podporiť vybranú organizáciu. Mnohé dokonca svoje dary  znásobili. Finančný príspevok poslalo organizáciám množstvo firiem aj priamo cez darovacie stránky. Firmy podporili prácu organizácií celkovou sumou viac ako 500-tisíc eur.

Veľa darov zo zahraničia

Slovenské organizácie zvyčajne získavajú dary od slovenských darcov. V tejto situácii sa však mnohé z nich obrátili na svojich zahraničných partnerov a podporovateľov so žiadosťou o pomoc. Veľká časť pomáhajúcich organizácií si vytvorila aj anglické darovacie stránky.

Čo môžeme robiť teraz?

„Vojna, žiaľ, ani zďaleka nekončí“ Túto vetu sme napísali pred rokom a je nám veľmi ľúto, že je stále aktuálna. Rovnako aktuálna je stále aj potreba pomoci. Naše organizácie ju poskytujú profesionálne a efektívne už dlho, ale potrebujú na to finančné zdroje.

Organizácie pomáhajú aj naďalej priamo na Ukrajine alebo tu na Slovensku so začlenením našich susedov do našej spoločnosti. Najviac im v tejto chvíli pomôže nastavenie pravidelného daru, aby mohli dlhodobo plánovať svoje aktivity a vedieť, že na darcov sa môžu spoľahnúť.

Ďakujeme všetkým, ktorí venujú svoj čas alebo peniaze pomoci ľuďom na Ukrajine alebo tým, ktorí už sú tu medzi nami.

Dôveryhodné organizácie môžete podporiť tu. Organizáciám môžete pomôcť finančným darom či vytvorením vlastnej alebo firemnej darcovskej výzvy.

 

Publikované 22. februára 2023