Časté otázky

a odpovede k nim

Aké organizácie môžu DARUJME.sk používať?

DARUJME.sk slúži organizáciám, ktoré sú neziskového charakteru:

 • občianske združenie,
 • nezisková organizácia,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond a podobne.

Darovacia brána je určená na prijímanie darov od súkromných osôb, alebo mimovládnych neziskových organizácií alebo iných právnických osôb, ktoré súhlasia s Pravidlami Darcovského systému a zaslaním daru uzatvárajú s Príjemcom darovaciu zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Organizácie by ju nemali využívať na:

 • účastnícke poplatky za semináre, workshopy či iné podujatia;
 • vstupné na koncerty či iné predstavenia;
 • predaj tovaru či služieb.

DARUJME.sk nie je určené pre:

 • politické a odborové organizácie;
 • organizácie, u ktorých dominuje komerčná a obchodná činnosť bez preukázateľne prevažujúcich charitatívnych či iných verejnoprospešných cieľov alebo aktivít;
 • organizácie, ktoré nespĺňajú Kódex používateľa systému, ktorý mimo iného hovorí „Darca má istotu, že ciele, vízie, poslanie a činnosť neziskovej organizácie neporušujú ľudské práva či nijako neznevýhodňuje akúkoľvek skupinu občanov.
Koľko stojí DARUJME.sk?

Za využívanie DARUJME.sk neplatíte žiadne mesačné poplatky.

3_9
Výhody administračného rozhrania ako napríklad databáza kontaktov alebo práca s reportami, môžete využívať aj v čase, keď cez vašu darovaciu bránu neprijmete od podporovateľov dlhodobo žiadnu finančnú čiastku. Napríklad v prípade, ak darovaciu bránu využívate len nárazovo v čase trvania kampane či podujatia, ktoré organizujete.

 

Účtujeme si jednotný poplatok z každej platby, ktorá prebehne cez vašu darovaciu bránu, vo výške 3,9%. Žiadne ďalšie skryté poplatky.

 

DARUJME.sk ponúka aj niekoľko nadstavbových služieb, akým je napríklad prepojenie darovacej stránky s PayPal účtom vašej organizácie (poplatok iba 1% z darovanej sumy), konzultácie online kampaní, alebo pomoc pri grafickej a textovej tvorbe vašej darovacej stránky. Viac o členských poplatkoch účtovaných z prebehnutých platieb nájdete v Pravidlách a podmienkach DARUJME.sk.

Ako by mala vyzerať vaša výročná správa?

Aj keď to nie je podmienkou, organizáciám, ktoré DARUJME.sk používajú výrazne odporúčame vydávať a zverejňovanie výročnú správu na svojom webe. Súčasťou výročnej správy by mal byť podrobný prehľad činnosti za uplynulý rok, informácie o nakladaní s finančnými prostriedkami (odporúčame zverejniť finančnú uzávierku), mená štatutárov organizácie a prípadne výrok audítora.

 

Ako návod vám môže poslúžiť tento dokument.

 

Výročná správa je pre vašich podporovateľov zdrojom, z ktorého môžu čerpať informácie o tom, akým spôsobom ste s ich darom naložili. Každoročným zverejnením výročnej správy si zároveň organizácia buduje dôveryhodný obraz, ktorý je jedným z kritérií, či sa vám potenciálny podporovateľ rozhodne poskytnúť dar.
Zároveň upozorňujeme, že niektoré právne formy mimovládnych neziskových organizácií majú vypracovanie a zverejňovanie výročnej správy určené priamo zákonom (§ 34 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách, § 25 zákona č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a § 33 a 34 zákona 213/1997 o neziskových organizáciách).
Potrebujeme mať na využívanie DARUJME.sk povolenú Verejnú zbierku?
NIE
Prijímanie darov prostredníctvom našej darovacej brány nepodlieha povinnosti registrovania Verejnej zbierky.
Poskytovateľom príspevku, ktorým je fyzická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami (ďalej len „Darca“) a zaslaním daru uzatvára s Príjemcom darovaciu zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Na požiadanie vieme vystaviť potvrdenie o poskytnutie Daru prostredníctvom systéme DARUJME.sk
Ako môžem zrušiť pravidelný dar?

Jednou z výhod DARUJME.sk je možnosť podporovať organizáciu pravidelne mesačne aj prostredníctvom platobnej či kreditnej karty. Takáto pravidelná podpora funguje na princípe inkasa a funguje vďaka službe ComfortPay od Tatra banky.

 

Darca môže požiadať o zrušenie pravidelnej platby aj organizáciu, ktorá je povinná takúto požiadavku bezodkladne vybaviť. Rovnako je organizácia povinná postupovať podľa Občianskeho zákonníka (a ďalších zákonov) v prípade, ak darca požiada o vrátenie daru.

Darcovia by mali prioritne žiadať o zrušenie (pozastavenie či zmenu výšky daru) organizáciu, ktorú podporujú, no na požiadanie môže tento úkon vykonať aj správca DARUJME.sk – napíšte nám prosím na info@darujme.sk.

 

Novinkou nášho systému je (táto možnosť sa vzťahuje na niektoré dary zadané po 1.9.2020), že darca si v prípade potreby môže sám jednoduchým spôsobom zrušiť zadaný pravidelný dar – stačí si v mailovej schránke nájsť mail, v ktorom mu organizácia poďakovala za nastavenie pravidelného mesačného daru cez kartu. Mail bol odoslaný z adresy info@darujme.sk. Na jeho konci je uvedený link, na ktorý je možné kliknúť a zastaviť pravidelný dar.  Maily, ktoré obsahujú túto možnosť, vyzerajú takto:

Čo má spoločné Ľudia Ľuďom s DARUJME.sk?

DARUJME.sk vzniklo ako nadstavba darcovského portálu LudiaLudom.sk.  Do 31.8. 2020 prechádzali všetky dary cez spoločnú platobnú bránu obidvoch služieb ludialudom.sk a DARUJME.sk.   Po vzájomnej dohode Správnej rady Centra pre filantropiu n.o. a vedenia organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. pristupujeme od 1.9.2020 k novému modelu spolupráce:

 • Všetky nové jednorázové a pravidelné dary od 1.9.2020 budú prichádzať cez platobnú bránu Centra pre filantropiu na bankový účet Centra pre filantropiu a to ich bude zasielať na účty organizácií.
 • Pravidelné dary zadané do 31.8.2020 bude aj naďalej každomesačne prijímať na svoj účet organizácia Ľudia Ľuďom.

Podrobné informácie pre organizácie o tom, ako to bude prebiehať nájdete v tomto dokumente.

Na aký účet vlastne posielam dary?

Od 1. septembra 2020 využíva DARUJME.sk vlastnú platobnú infraštruktúru. Darcovia zasielajú dary pre všetky zaregistrované organizácie na jednotné čísla účtov organizácie Centrum pre filantropiu n.o.:

 

 • IBAN – SK3011000000002949084465

Na tento účet prichádzajú dary zasielané cez kartu, Tatra Pay alebo prevodom.

 

 • IBAN: SK63 0900 0000 051 6987 9164

Na tento účet prichádzajú dary zasielané cez SporoPay.

 

 • IBAN: SK26 0200 0000 0042 8345 5459

Na tento účet prichádzajú dary zasielané cez e-platby VUB.

U väčšiny bánk sa darcovi na výpise z účtu objaví „DARUJME.sk“ alebo „CPF – DARUJME“, prípadne vlastná poznámka, ktorú darca uviedol pri zadávaní platby.

Do konca augusta – 31.8.2020 zdieľalo DARUJME.sk platobnú bránu s darcovským portálom Ľudia Ľuďom. Darcovia zasielali dary pre všetky zaregistrované organizácie na jednotné číslo účtu organizácie Ľudia Ľuďom:

 • IBAN: SK05 1100 0000 0029 2383 8046

 

Pri pravidelných daroch zadaných do 31. 8. 2020 sa darcovi na výpise z účtu naďalej objaví „Ľudia Ľuďom, n.o.“. Tieto dary nie je potrebné ukončiť –  všetky budú aj naďalej zasielané organizácii, ktorú darca podporuje.