Časté otázky

a odpovede k nim

Aké organizácie môžu DARUJME.sk používať?

DARUJME.sk slúži organizáciam, ktoré sú neziskového charakteru:

  • občianske združenie,
  • nezisková organizácia,
  • nadácia,
  • neinvestičný fond a podobne.

Darovacia brána je určená výhradne na prijímanie darov od súkromných osôb. Organizácie by ju nemali využívať na:

  • účastnícke poplatky za semináre, workshopy či iné podujatia;
  • vstupné na koncerty či iné predstavenia;
  • predaj tovaru či služieb.

DARUJME.sk nie je  určené pre:

  • politické a odborové organizácie;
  • orgaizácie, u ktorých dominuje komerčná a obchodná činnosť bez preukázateľne prevažujúcich charitatívnych či iných verejnoprospešných cieľov alebo aktivít;
  • organizácie ktoré, nespĺňajú Kódex používateľa systému, ktorý mimo iného hovorí „Darca má istotu, že ciele, vízie, poslanie a činnosť neziskovej organizácie neporušujú ľudské práva či nijako neznevýhodňuje akúkoľvek skupinu občanov.
Koľko stojí DARUJME.sk?

Za využívanie DARUJME.sk neplatíte žiadne mesačné poplatky.

3_9
Výhody administračného rozhrania ako napríklad databáza kontaktov alebo práca s reportami, môžete využívať aj v čase, keď cez vašu darovaciu bránu neprijmete od podporovateľov dlhodobo žiadnu finančnú čiastku. Napríklad v prípade, ak darovaciu bránu využívate len nárazovo v čase konania zbierky či podujatia, ktoré organizujete.

 

Účtujeme si jednotný poplatok z každej platby, ktorá prebehne cez vašu darovaciu bránu, vo výške 3,9%. Žiadne ďalšie skryté poplatky.

 

DARUJME.sk ponúka aj niekoľko nadstavbových služieb, akým je napríklad prepojenie darovacej stránky s PayPal účtom vašej organizácie (poplatok iba 1% z darovanej sumy), konzultácie online kampaní, alebo pomoc pri grafickej a textovej tvorbe vašej darovacej stránky. Viac o členských poplatkoch účtovaných z prebehnutých platieb nájdete v Pravidlách a podmienkach DARUJME.sk.

Ako by mala vyzerať naša výročná správa?

Aj keď to nie je podmienkou, organizáciám, ktoré DARUJME.sk používajú výrazne odporúčame vydávať a zverejňovanie výročnú správu na svojom webe. Súčasťou výročnej správy by mal byť podrobný prehľad činnosti za uplynulý rok, informácie o nakladaní s finančnými prostriedkami (odporúčame zverejniť finančnú uzávierku), mená štatutárov organizácie a prípadne výrok audítora.

 

Ako návod vám môže poslúžiť tento dokument.

 

Výročná správa je pre vašich podporovateľov zdrojom, z ktorého môžu čerpať informácie o tom, akým spôsobom ste s ich darom naložili. Každoročným zverejnením výročnej správy si zároveň organizácia buduje dôveryhodný obraz, ktorý je jedným z kritérií, či sa vám potenciálny podporovateľ rozhodne poskytnúť dar.
Zároveň upozorňujeme, že niektoré právne formy mimovládnych nezikových organizácií majú vypracovanie a zverejňovanie výročnej správy určené priamo zákonom (§ 34 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciach, § 25 zákona č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a § 33 a 34 zákona 213/1997 o neziskových organizáciách).
Potrebujeme mať na využívanie DARUJME.sk povolenú Verejnú zbierku?
NIE
Prijímanie darov prostredníctvom našej darovacej brány nepodlieha povinnosti registrovania verejnej zbierky.
Prijímané dary sú jasne identifikovateľné ako dobrovoľný dar a systém dokáže vygenerovať aj darovaciu zmluvu.
Ako môžem zrušiť pravidelný dar?

Jednou z výhod DARUJME.sk je možnosť podporovať organizáciu pravidelne mesačne aj prostredníctvom platobnej či kreditnej karty. Takáto pravidelná podpora funguje na princípe inkasa a funguje vďaka službe ComfortPay od Tatra banky.

Ak darca požiada o zrušenie pravidelnej platby, organizácia je povinná takýto dar bezodkladne zrušiť. Rovnako je organizácia povinná postupovať podľa občianskeho zákonníka (a ďalších zákonov) v prípade, ak darca požiada o vrátenie daru.

Darci by mali prioritne žiadať o zrušenie (pozastavenie či zmenu výšky daru) organizáciu, ktorú podporujú, no na požiadanie môže tento úkon vykonať aj správca DARUJME.sk.

Čo má spoločné Ľudia Ľuďom s DARUJME.sk?
Spolu s registráciou na DARUJME.sk, máte automaticky vytvorený profil na stránke Ľudia Ľuďom, ktorá je spoločným projektom Centra pre filantropiu, n.o. a spoločnosti SK-NIC.
Centrum pre filantropiu je zároveň správcom DARUJME.sk, ktoré je špecializovanou nadstavbou Ľudia Ľuďom vytvorenou na mieru pre neziskovky.
DARUJME.sk tak využíva platobnú infraštruktúru darcovského portálu Ľudia Ľuďom a darca na výpisoch z účtu vidí „Ľudia Ľuďom, n.o.“.
Portál Ľudia Ľuďom ponúka široké spektrum služieb, ktoré môže vaša organizácia využívať – eAukcie, Dobrovoľníctvo či možnosť darovať na konkrétny projekt uverejnený na portáli.