Časté otázky

a odpovede k nim

Aké organizácie môžu DARUJME.sk používať?

DARUJME.sk slúži organizáciám, ktoré sú neziskového charakteru:

  • občianske združenie,
  • nezisková organizácia,
  • nadácia,
  • neinvestičný fond a podobne.

Darovacia brána je určená výhradne na prijímanie darov od súkromných osôb. Organizácie by ju nemali využívať na:

  • účastnícke poplatky za semináre, workshopy či iné podujatia;
  • vstupné na koncerty či iné predstavenia;
  • predaj tovaru či služieb.

DARUJME.sk nie je určené pre:

  • politické a odborové organizácie;
  • organizácie, u ktorých dominuje komerčná a obchodná činnosť bez preukázateľne prevažujúcich charitatívnych či iných verejnoprospešných cieľov alebo aktivít;
  • organizácie, ktoré nespĺňajú Kódex používateľa systému, ktorý mimo iného hovorí „Darca má istotu, že ciele, vízie, poslanie a činnosť neziskovej organizácie neporušujú ľudské práva či nijako neznevýhodňuje akúkoľvek skupinu občanov.
Koľko stojí DARUJME.sk?

Za využívanie DARUJME.sk neplatíte žiadne mesačné poplatky.

3_9
Výhody administračného rozhrania ako napríklad databáza kontaktov alebo práca s reportami, môžete využívať aj v čase, keď cez vašu darovaciu bránu neprijmete od podporovateľov dlhodobo žiadnu finančnú čiastku. Napríklad v prípade, ak darovaciu bránu využívate len nárazovo v čase trvania kampane či podujatia, ktoré organizujete.

 

Účtujeme si jednotný poplatok z každej platby, ktorá prebehne cez vašu darovaciu bránu, vo výške 3,9%. Žiadne ďalšie skryté poplatky.

 

DARUJME.sk ponúka aj niekoľko nadstavbových služieb, akým je napríklad prepojenie darovacej stránky s PayPal účtom vašej organizácie (poplatok iba 1% z darovanej sumy), konzultácie online kampaní, alebo pomoc pri grafickej a textovej tvorbe vašej darovacej stránky. Viac o členských poplatkoch účtovaných z prebehnutých platieb nájdete v Pravidlách a podmienkach DARUJME.sk.

Ako by mala vyzerať vaša výročná správa?

Aj keď to nie je podmienkou, organizáciám, ktoré DARUJME.sk používajú výrazne odporúčame vydávať a zverejňovanie výročnú správu na svojom webe. Súčasťou výročnej správy by mal byť podrobný prehľad činnosti za uplynulý rok, informácie o nakladaní s finančnými prostriedkami (odporúčame zverejniť finančnú uzávierku), mená štatutárov organizácie a prípadne výrok audítora.

 

Ako návod vám môže poslúžiť tento dokument.

 

Výročná správa je pre vašich podporovateľov zdrojom, z ktorého môžu čerpať informácie o tom, akým spôsobom ste s ich darom naložili. Každoročným zverejnením výročnej správy si zároveň organizácia buduje dôveryhodný obraz, ktorý je jedným z kritérií, či sa vám potenciálny podporovateľ rozhodne poskytnúť dar.
Zároveň upozorňujeme, že niektoré právne formy mimovládnych neziskových organizácií majú vypracovanie a zverejňovanie výročnej správy určené priamo zákonom (§ 34 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách, § 25 zákona č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a § 33 a 34 zákona 213/1997 o neziskových organizáciách).
Potrebujeme mať na využívanie DARUJME.sk povolenú Verejnú zbierku?
NIE
Prijímanie darov prostredníctvom našej darovacej brány nepodlieha povinnosti registrovania Verejnej zbierky.
Poskytovateľom príspevku, ktorým je fyzická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami (ďalej len „Darca“) a zaslaním daru uzatvára s Príjemcom darovaciu zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Na požiadanie vieme vystaviť potvrdenie o poskytnutie Daru prostredníctvom systéme DARUJME.sk
Ako môžem zrušiť pravidelný dar?

Jednou z výhod DARUJME.sk je možnosť podporovať organizáciu pravidelne mesačne aj prostredníctvom platobnej či kreditnej karty. Takáto pravidelná podpora funguje na princípe inkasa a funguje vďaka službe ComfortPay od Tatra banky.

Ak darca požiada o zrušenie pravidelnej platby, organizácia je povinná takýto dar bezodkladne zrušiť. Rovnako je organizácia povinná postupovať podľa Občianskeho zákonníka (a ďalších zákonov) v prípade, ak darca požiada o vrátenie daru.

Darci by mali prioritne žiadať o zrušenie (pozastavenie či zmenu výšky daru) organizáciu, ktorú podporujú, no na požiadanie môže tento úkon vykonať aj správca DARUJME.sk.

Čo má spoločné Ľudia Ľuďom s DARUJME.sk?
Spolu s registráciou na DARUJME.sk, je potrebné vytvoriť profil na stránke Ľudia Ľuďom, ktorá je spoločným projektom Centra pre filantropiu, n.o. a spoločnosti ĽUDIA ĽUĎOM, n. o..
Centrum pre filantropiu je zároveň správcom DARUJME.sk, ktoré je špecializovanou nadstavbou Ľudia Ľuďom vytvorenou na mieru pre neziskovky.
DARUJME.sk tak využíva platobnú infraštruktúru darcovského portálu Ľudia Ľuďom a darca na výpisoch z účtu vidí „Ľudia Ľuďom, n.o.“.
Portál Ľudia Ľuďom ponúka široké spektrum služieb, ktoré môže vaša organizácia využívať – eAukcie, Dobrovoľníctvo či možnosť darovať na konkrétny projekt uverejnený na portáli.