Časté otázky

a odpovede k nim

DARUJME.sk používajú overené mimovládne organizácie na prijímanie darov od súkromných alebo právnických osôb, ktoré súhlasia s Pravidlami Darcovského systému a zaslaním daru uzatvárajú s Príjemcom darovaciu zmluvu podľa Občianskeho zákonníka.

Som darca

 

Aké organizácie môžu DARUJME.sk používať?

DARUJME.sk slúži organizáciám, ktoré sú neziskového charakteru:

 • občianske združenie,
 • nezisková organizácia,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond a podobne.

 

Všetky organizácie, ktoré využívajú DARUJME.sk, prešli pri registrácii overovacím procesom. Je pre nás veľmi dôležité, aby organizácie transparentne hovorili o svojej činnosti a aby darcovia vedeli, komu a na aký účel posielajú svoje dary.

 

DARUJME.sk nie je určené pre:

 • politické organizácie;
 • organizácie, u ktorých dominuje komerčná a obchodná činnosť bez preukázateľne prevažujúcich charitatívnych či iných verejnoprospešných cieľov alebo aktivít;
 • organizácie, ktoré nespĺňajú Kódex používateľa systému, ktorý mimo iného hovorí „Darca má istotu, že ciele, vízie, poslanie a činnosť neziskovej organizácie neporušujú ľudské práva či nijako neznevýhodňuje akúkoľvek skupinu občanov.

 

Organizácie by DARUJME.sk nemali využívať na:

 • účastnícke poplatky za semináre, workshopy či iné podujatia;
 • vstupné na koncerty či iné predstavenia;
 • predaj tovaru či služieb.
Mám nastavený pravidelný dar cez kartu a chcem ho zastaviť alebo zrušiť.

Jednou z výhod DARUJME.sk je možnosť podporovať organizáciu pravidelne mesačne aj prostredníctvom platobnej či kreditnej karty. Takáto pravidelná podpora funguje na princípe inkasa a funguje vďaka službe ComfortPay od Tatra banky.

 

Darca môže požiadať o zrušenie pravidelnej platby aj organizáciu, ktorá je povinná takúto požiadavku bezodkladne vybaviť. Rovnako je organizácia povinná postupovať podľa Občianskeho zákonníka (a ďalších zákonov) v prípade, ak darca požiada o vrátenie daru.

Darcovia by mali prioritne žiadať o zrušenie (pozastavenie či zmenu výšky daru) organizáciu, ktorú podporujú, no na požiadanie môže tento úkon vykonať aj správca DARUJME.sk – napíšte nám prosím na info@darujme.sk.

 

Novinkou nášho systému je (táto možnosť sa vzťahuje na niektoré dary zadané po 1.9.2020), že darca si v prípade potreby môže sám jednoduchým spôsobom zrušiť zadaný pravidelný dar – stačí si v mailovej schránke nájsť mail, v ktorom mu organizácia poďakovala za nastavenie pravidelného mesačného daru cez kartu. Mail bol odoslaný z adresy info@darujme.sk. Na jeho konci je uvedený link, na ktorý je možné kliknúť a zastaviť pravidelný dar.  Maily, ktoré obsahujú túto možnosť, vyzerajú takto:

Na aký účet vlastne posielam dary?

Od 1. septembra 2020 využíva DARUJME.sk vlastnú platobnú infraštruktúru. Darcovia zasielajú dary pre všetky zaregistrované organizácie na jednotné čísla účtov organizácie Centrum pre filantropiu n.o.:

 

 • IBAN – SK3011000000002949084465

Na tento účet prichádzajú dary zasielané cez kartu, Tatra Pay alebo prevodom.

 

 • IBAN: SK63 0900 0000 051 6987 9164

Na tento účet prichádzajú dary zasielané cez SporoPay.

 

 • IBAN: SK26 0200 0000 0042 8345 5459

Na tento účet prichádzajú dary zasielané cez e-platby VUB.

U väčšiny bánk sa darcovi na výpise z účtu objaví „DARUJME.sk“ alebo „CPF – DARUJME“, prípadne vlastná poznámka, ktorú darca uviedol pri zadávaní platby.

Do konca augusta – 31.8.2020 zdieľalo DARUJME.sk platobnú bránu s darcovským portálom Ľudia Ľuďom. Darcovia zasielali dary pre všetky zaregistrované organizácie na jednotné číslo účtu organizácie Ľudia Ľuďom:

 • IBAN: SK05 1100 0000 0029 2383 8046

 

Pri pravidelných daroch zadaných do 31. 8. 2020 sa darcovi na výpise z účtu naďalej objaví „Ľudia Ľuďom, n.o.“. Tieto dary nie je potrebné ukončiť –  všetky budú aj naďalej zasielané organizácii, ktorú darca podporuje.

Môžem darovať aj ako firma?

Cez DARUJME.sk môžu darovať aj akékoľvek právnické osoby napr. firmy, mimovládne organizácie či obce.

 

Darovanie funguje rovnako ako pri jednotlivcoch – stačí v darovacom formulári vyplniť meno, priezvisko a email zodpovednej osoby. Kliknite na chcem darovať ako právnická osoba a vyplňte aj ďalšie údaje o vašej firme.

 

Ak potrebujete potvrdenie do účtovníctva, označte to prosím vo formulári.  Potvrdenie vám pošleme do 5 pracovných dní. Bude obsahovať informáciu o tom, že vaša firma uzatvorila darovaciu zmluvu s mimovládnou organizáciu, ktorej ste poslali dar spolu so všetkými podrobnosťami z formulára. Potvrdenie vystavuje Centrum pre filantropiu n.o. ako prevádzkovateľ systému DARUJME.sk v zmysle našich pravidiel fungovania.

Môžem poslať dar zo zahraničia?

DARUJME.sk prijíma pre organizácie aj dary zo zahraničných bánk. Darcovia v takom prípade najčastejšie využívajú platbu kartou, GooglePay, ApplePay alebo dar cez bankový prevod. Niektoré organizácie majú nastavenú aj možnosť prijímať dary cez PayPal.

 

Pri posielaní daru cez bankový prevod sa dary automaticky párujú cez variabilný symbol. V prípade, že Vaša banka neumožňuje zadanie variabilného symbolu, napíšte ho prosím do poznámky k platbe. Uľahčíte nám tým dohľadanie daru a dar sa k organizácii dostane rýchlejšie.

Chcem pomôcť organizácii cez vytvorenie darcovskej výzvy

Blížia sa vaše narodeniny a vy by ste chceli dostať od priateľov zmysluplný darček? Vytvorte si výzvu pre vašu obľúbenú neziskovku a poproste priateľov, aby vám miesto kvetov či čokolády darovali radšej príspevok pre organizáciu. Vytvorenie výzvy je veľmi jednoduché a najväčším darčekom pre vás bude dobrý pocit, že ste pomohli viac ako len darom.

 

Organizujete firemný večierok, zapájate sa do Giving Tuesday alebo chcete ako firma pomôcť pri nečakanej udalosti? Vytvorte si ako firma darcovskú výzvu a vyzvite vašich zamestnancov, aby pomáhali s vami. Pre vás ako firmu je to veľmi jednoduché a administratívne nenáročné, po jednoduchom vytvorení výzvy stačí už len komunikovať jej adresu  – všetko okolo darov vyriešime my.

Chcem ako firma znásobiť dary v darcovskej výzve - matching

Cez DARUJME.sk môžete ako firma znásobiť dary v darcovských výzvach. Ako to prebieha? Darcovskú výzvu si viete vytvoriť doslova za 5 minút. Organizácie, ktoré si nastavili možnosť darcovských výziev, sú uverejnené tu, stačí kliknúť na logo – https://darujme.sk/ambasador/. V procese vytvárania výzvy označíte „Chcem ako firma znásobiť dary“.

 

To znamená, že napríklad za každé Euro, ktoré zamestnanec pošle organizácii, pošle rovnakú sumu alebo jej násobok aj firma. Pre zamestnanca je veľmi motivujúce vedieť, že jeho dar bol znásobený a že firme záleží na rovnakých témach ako jemu. Zo strany firmy je nutné už len zverejniť výzvu medzi zamestnancami firmy (alebo na verejnosť), celú administratívu okolo darov zabezpečuje DARUJME.sk.

 

Mnohé firmy uprednostňujú darcovské výzvy cez DARUJME.sk, pretože majú ich komunikáciu plne pod kontrolou a nedostávajú sa do priamej konkurencie s inými firmami.

Prečo mám podporiť organizáciu práve cez DARUJME.sk?

DARUJME.sk je nekomerčný darcovský systém, ktorý vytvorila a prevádzkuje nezisková organizácia Centrum pre filantropiu. Už viac ako 20 rokov podporujeme aktívnych ľudí a organizácie na Slovensku, aby mohli realizovať svoje verejnoprospešné aktivity.

 

Záleží nám na tom, aby mimovládne organizácie mohli získavať dary od svojich podporovateľov jednoducho a bezpečne aj cez internet. DARUJME.sk môže využívať malá lokálna aj veľká celoslovenská organizácia – navrhli sme ho tak, aby nemuseli nič programovať ani riešiť s bankami. Organizácie tak môžu jednoducho získavať dary a zároveň sa sústrediť na napĺňanie svojho poslania.

 

Všetky organizácie, ktoré využívajú DARUJME.sk, prešli pri registrácii overovacím procesom. Je pre nás veľmi dôležité, aby organizácie transparentne hovorili o svojej činnosti a aby darcovia vedeli, komu a na aký účel posielajú svoje dary.

 

Vďaka DARUJME.sk môžu organizácie dlhodobo získavať dary – najviac im pomôžete ak si nastavíte pravidelný dar.  Organizácia bude vedieť, že s vami môže počítať a to jej umožní lepšie si plánovať svoje aktivity.

Som z organizácie

 

AKO SA MÔŽE NAŠA ORGANIZÁCIA ZAREGISTROVAŤ?

Celá registrácia prebieha, tak ako všetky naše služby, online. Vyplňte jednoduchý formulár a vložte prílohy. Po odoslaní formulára príde na adresu štatutára potvrdzovací mail. Vašu žiadosť zvyčajne posúdi Rada DARUJME.sk do 3 pracovných dní. Po schválení vám príde mail s prístupovými údajmi do systému a môžete si okamžite vytvoriť darovaciu stránku pre vašu organizáciu.

Koľko stojí DARUJME.sk?

Za využívanie DARUJME.sk neplatíte žiadne mesačné poplatky.

3_9
Výhody administračného rozhrania ako napríklad databáza kontaktov alebo práca s reportami, môžete využívať aj v čase, keď cez vašu darovaciu bránu neprijmete od podporovateľov dlhodobo žiadnu finančnú čiastku. Napríklad v prípade, ak darovaciu bránu využívate len nárazovo v čase trvania kampane či podujatia, ktoré organizujete.

 

Účtujeme si jednotný poplatok z každej platby, ktorá prebehne cez vašu darovaciu stránku. Výška poplatku záleží od darovanej sumy – väčšina organizácií má poplatok vo výške 3,9%. Organizácie, ktoré v danom roku prekročia na daroch sumu 100 000€ majú poplatok 2,9%,  presiahnu 500 000€ poplatok sa zníži až na 1,9%. Žiadne ďalšie skryté poplatky.

 

DARUJME.sk ponúka aj niekoľko nadstavbových služieb, akým je napríklad prepojenie darovacej stránky s PayPal účtom vašej organizácie a konzultácie online kampaní. Viac o poplatkoch účtovaných z prebehnutých platieb nájdete v Pravidlách a podmienkach DARUJME.sk.

Ako by mala vyzerať naša výročná správa?

Aj keď to nie je podmienkou, organizáciám, ktoré DARUJME.sk používajú výrazne odporúčame vydávať a zverejňovanie výročnú správu na svojom webe. Súčasťou výročnej správy by mal byť podrobný prehľad činnosti za uplynulý rok, informácie o nakladaní s finančnými prostriedkami (odporúčame zverejniť finančnú uzávierku), mená štatutárov organizácie a prípadne výrok audítora.

 

Ako návod vám môže poslúžiť tento dokument.

 

Výročná správa je pre vašich podporovateľov zdrojom, z ktorého môžu čerpať informácie o tom, akým spôsobom ste s ich darom naložili. Každoročným zverejnením výročnej správy si zároveň organizácia buduje dôveryhodný obraz, ktorý je jedným z kritérií, či sa vám potenciálny podporovateľ rozhodne poskytnúť dar.
Zároveň upozorňujeme, že niektoré právne formy mimovládnych neziskových organizácií majú vypracovanie a zverejňovanie výročnej správy určené priamo zákonom (§ 34 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách, § 25 zákona č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a § 33 a 34 zákona 213/1997 o neziskových organizáciách).
Potrebujeme mať na využívanie DARUJME.sk povolenú Verejnú zbierku?
NIE
Prijímanie darov prostredníctvom našej darovacej brány nepodlieha povinnosti registrovania Verejnej zbierky.
Poskytovateľom príspevku, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami (ďalej len „Darca“) a zaslaním daru uzatvára s Príjemcom darovaciu zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Na požiadanie vieme vystaviť potvrdenie o poskytnutie Daru prostredníctvom systéme DARUJME.sk
Čo má spoločné Ľudia Ľuďom s DARUJME.sk?

DARUJME.sk vzniklo ako nadstavba darcovského portálu LudiaLudom.sk.  Do 31.8. 2020 prechádzali všetky dary cez spoločnú platobnú bránu obidvoch služieb ludialudom.sk a DARUJME.sk.   Po vzájomnej dohode Správnej rady Centra pre filantropiu n.o. a vedenia organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. sme pristúpili od 1.9.2020 k novému modelu spolupráce:

 

 • Všetky nové jednorazové a pravidelné dary od 1.9.2020 prichádzajú cez platobnú bránu Centra pre filantropiu n.o. na bankový účet Centra pre filantropiu a to zasiela na účty organizácií.
 • Pravidelné dary zadané do 31.8.2020 bude aj naďalej každomesačne prijímať na svoj účet organizácia Ľudia Ľuďom.
PREČO MÁME POUŽÍVAŤ DARUJME.SK?

DARUJME.sk je šité na mieru mimovládnym organizáciám. Nájdete tu všetky možnosti pre online fundraising, či už ste malá organizácia zložená z dobrovoľníkov alebo veľká organizácia s tímom fundraisorov.

 

Môžete si vytvoriť neobmedzený počet darovacích stránok určený na dlhodobé používanie na vašom webe, aby vás darcovia mohli kedykoľvek jednoducho a bezpečne podporiť. Stránky sú vo farbách a s textami, ktoré zodpovedajú vášmu štýlu. Nepotrebujete vedieť programovať ani riešiť zmluvy s bankami – všetko vybavujeme za vás.

 

V admine DARUJME.sk vidíte okamžite všetky údaje, ktoré darcovia vyplnia do darovacieho formuláru. Na rozdiel od prijímania darov do pokladničky alebo na bankový účet sa im teda môžete poďakovať a dať im vedieť, ako ich dar pomohol.  Kontakt získate nielen na úspešných darcov, ale aj na tých, ktorí len chceli darovať a nakoniec si to rozmysleli. Prehľadné reporty vám umožnia jednoduchú komunikáciu s darcami a poskytnú detailné údaje o daroch.

 

Keď vaša organizácia prejde registráciou, darovacie stránky si vytvoríte kedykoľvek bez ďalšieho schvaľovania z našej strany.  DARUJME.sk nie je portál, nebojujete s inými organizáciami alebo fyzickými osobami o podporu, vaši darcovia komunikujú len s vami.

 

DARUJME.sk spravuje tím zanietených ľudí z neziskovej organizácie Centra pre filantropiu. Za 20 rokov detailne poznáme fungovanie a potreby mimovládnych organizácií a záleží nám na tom, aby sa vám darilo čo najlepšie. Podporíme vás vo všetkom.

Ďakujeme, že pomáhate.