Registrácia

Ste iba krok od vstupu do sveta online fundraisingu

 

Sme veľmi radi, že máte záujem aj vo vašej organizácii využívať darcovský systém DARUJME.sk, ktorý vám pomôže pri získavaní darov cez internet. Predtým, ako sa zaregistrujete, prečítajte si prosím pravidlá používania DARUJME.sk, ktoré vysvetľujú ako naša služba funguje.

 

Pri registrácii budete potrebovať:

  • potvrdenie o tom, že majiteľom zadaného bankového účtu je organizácia, ktorú registrujete (pripravte si scan zmluvy s bankou alebo potvrdenie o vedení účtu)
  • logo vašej organizácie.

 

Odoslanú žiadosť o registráciu do DARUJME.sk posúdi zvyčajne do 5 pracovných dní Rada DARUJME.sk, zložená z odborníkov, ktorí majú skúseností s neziskovými organizáciami. Rada DARUJME.sk posúdi najmä:

  • či má vaša organizácia povolenú právnu formu;
  • či vaša organizácia existuje už aspoň dva roky (ak nie, posudzuje sa nakoľko je už jej činnosť rozbehnutá);
  • či webstránka, na ktorej má byť umiestnený link na darovaciu stránku, obsahuje všetky dôležité informácie o vašej organizácii, aby darca vedel komu a na aký účel daruje;
  • či je činnosť vašej organizácie v súlade s Etickým kódexom.

 

Ak by nám chýbala akákoľvek informácia o vašej organizácii, ozveme sa vám.

A teraz už neváhajte a pridajte sa k vyše 830 organizáciám využívajúcim DARUJME.sk:

Zaregistrujte prosím vašu organizáciu cez PC