Ako pomôcť ľuďom na Ukrajine?

So zdesením sledujeme súčasnú situáciu na Ukrajine po tom, ako na jej územie vtrhli vojaci Ruskej federácie. V našom susednom štáte prebiehajú ťažké boje, pri ktorých umierajú a sú zranení nielen vojaci, ale aj civilné obyvateľstvo. Státisíce ľudí sú nútení opustiť svoje domovy. Mnohí z nich potrebujú základnú pomoc.
Slovenské mimovládne organizácie sa okamžite zmobilizovali, aby pomohli ľuďom v núdzi. Nižšie nájdete priebežne aktualizovaný zoznam overených organizácií, ktoré priamo pôsobia na Ukrajine, spolupracujú s partnerskými organizáciami na mieste alebo pomáhajú ľuďom, ktorým sa podarilo ujsť z Ukrajiny na Slovensko.

Zatiaľ ste darovali cez organizácie v DARUJME.sk sumu 5 554 733 € (stav k 6.3.2023 10:00). Ďakujeme všetkým darcom a darkyniam, ktorým nie je ľahostajná situácia ľudí v núdzi na Ukrajine.

Ak môžete, pridajte sa a pomôžte s nimi.

Darovať môžete cez:

Človek v ohrození – https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

Dary budú použité na pomoc obetiam ozbrojeného konfliktu: ľuďom, ktorí kvôli vojne opúšťajú svoje domovy a na ochranu ohrozených rodín a jednotlivcov. Vyzbierané peniaze pomôžu zabezpečiť pitnú vodu a jedlo, psychosociálnu podporu, bezpečné ubytovanie a pokryjú ďalšie vzniknuté humanitárne potreby. Organizácia Človek v ohrození dlhodobo realizuje aktivity na Ukrajine. Časť peňazí bude použitá na základné potreby ukrajinských utečencov na Slovensku.

Slovenský Červený kríž – https://redcross.darujme.sk/pomahame-ukrajine/

Pracovníci a dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža sú pripravení pomáhať na hraniciach s Ukrajinou – poskytovať prvú pomoc, asistovať v prípade potreby prepravy imobilných ľudí, pri podporných službách a poskytovať v rámci svojho mandátu Pátraciu službu – spájanie rodín v prípade, že v dôsledku konfliktu stratia kontakt so svojimi blízkymi.

Nadácia Integra – https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/

Svojím darom podporíte opatrenia, ktoré v čase núdze poslúžia ľuďom na úteku priamo na Ukrajine alebo v okolitých štátoch, najmä v Poľsku a na Slovensku. Na Ukrajine pomohli zriadiť dočasné útočisko pri Kyjeve pre ľudí v pohybe a priamo tam poskytujú pomoc.

Slovenská katolícka charita – https://charita.darujme.sk/ukrajina/

Výnos bude použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a zabezpečenie základných potrieb. Zbierka prebieha v spolupráci s ukrajinskou charitou a lokálnou Caritas Donetsk, dlhodobým partnerom Slovenskej katolíckej charity.

Sme spolu – UkraineSlovakiaSOS – https://smespolu-ukraineslovakia.darujme.sk/sos/

Organizácia pomáha ľuďom v núdzi na Ukrajine už od roku 2014. Teraz potrebuje urgentne zabezpečiť zdravotnícky materiál, spacáky či hygienické potreby pre obete vojny. Informácie o miestach zbierok, kde môžete priniesť potrebné veci, nájdete tu.

Úsmev ako dar – https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/

Organizácia Úsmev ako dar zameriava svoju pomoc na matky, ich deti a seniorov, ktorí po niekoľkodňovom čakaní na prechod našou hranicou prichádzajú vysilení, chorí a s veľkou beznádejou. Vďaka skúsenostiam z konfliktu v rokoch 2014 – 2015 na Donbase a v Luhansku je Úsmev ako dar nápomocný aj aj teraz Slovensku. Od bývania, vzdelávania v školách s ukrajinským jazykom vyučovacím, psychologickej starostlivosti až po pracovné uplatnenie.

Depaul Slovensko – https://depaulslovensko.darujme.sk/pomoc-ukrajine/

Depaul Slovensko chce vyzbieranými peniazmi pomôcť kolegom z Depaul Ukrajina. Potrebujú finančnú pomoc, ktorá im v týchto kritických dňoch umožní ďalej pomáhať, a to nielen ľuďom na ulici, ale aj ďalším, ktorí kvôli vojne ušli alebo stratili svoj domov. Zbierkou bude financovaná humanitárna pomoc podľa potrieb, ktoré budú na ukrajinskej strane. Ak sa situácia zhorší a kontakt bude prerušený, peniaze budú použité na pomoc ukrajinským utečencom na Slovensku.

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi – https://acn-slovensko.darujme.sk/ukrajina-fd278/

Peniaze budú využité na poskytovanie jedla, vody, zdravotnej starostlivosti či úkrytu obetiam vojny a obrovskému množstvu ľudí, ktorí sa dali na útek. Ďalej z nich bude financovaná okamžitá pomoc obyvateľom diecéz v núdzi v regiónoch Charkova, Záporožia, Donecka, Odesy a na Kryme. Peniazmi tiež umožníte 4 789 kňazom a 1 350 rehoľným sestrám naprieč Ukrajinou, aby mohli naďalej pomáhať núdznym v ich farnostiach.

Komunitná nadácia Zdravé mesto Banská Bystricahttps://knzm.darujme.sk/bb-pomaha-ukrajncom-a-ukrajinkam/

Dary pomôžu dobrovoľníkom priamo na hraniciach a vďaka nim bude môcť Komunitná nadácia zdravé mesto poskytnúť pomoc tým utečencom, ktorí sa rozhodnú zostať v Banskobystrickom kraji.

Berkathttps://berkat.darujme.sk/prievidza-pomoc-utecencom-z-ukrajiny-v-nasom-regione

Dary pomôžu ľuďom z Ukrajiny, ktorí budú potrebovať pomoc v okolí Prievidze. Budú použité na nákup potravín, hygienických potrieb či úhradu priamych nákladov na ubytovanie

ICEJ – Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem na Slovensku – https://icej.darujme.sk/utek-do-bezpecia/

Dary budú použité na pomoc pri evakuácii ukrajinských židov.

Svetielko pomoci – https://svetielkopomoci.darujme.sk/pomoc-pre-ukrajinske-deti-s-onkologickymi-chorobami-29e30/

Dary budú použité na pomoc ukrajinským deťom s onkologickým ochorením, ktoré sa prídu liečiť na Oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Pomoc bude adresná a zameraná primárne na pokrytie nákladov spojených s liečbou dieťaťa v onkologickej liečbe ako aj zabezpečenia starostlivosti medzi jednotlivými cyklami liečby.

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia – https://saleziani.darujme.sk/pomoc-ludom-postihnutym-vojnou-na-ukrajine/

Finančná pomoc poputuje do saleziánskeho detského domova v Ľvove a sestrám saleziánkam na Ukrajine, ktoré pôsobia v mestách Kyjev, Ľvov a Odesa.

Post Bellum – https://postbellum.darujme.sk/ochranme-ukajincov-v-boji/

Spolu s českým Post Bellum použijú finančnú podporu na ochranu ľudí v boji. Zabezpečujú nákup nepriestrelných viest, prilieb, ďalších obranných pomôcok, ako napríklad rukavíc, okuliarov, topánok a špecifického zdravotníckého materiálu, ktorý je potrebný pri vojnových zraneniach.

Mareena – https://mareena.sk/daruj

Organizácia pôsobí v hraničnej zóne ako bod prvého kontaktu po tom, čo ľudia prejdú hranicou z ukrajinskej strany na slovenské územie. Ľudia prichádzajúci z Ukrajiny sú často veľmi zmätení a nemajú informácie o tom, aký status momentálne na Slovensku majú, čo im umožňuje a aké majú možnosti.

IPčko – https://ipcko.darujme.sk/podporte-psychologicku-pomoc-na-hraniciach-s-ukrajinou/

Na hraničných priechodoch Ubľa, Vyšné Nemecké a Veľké Slemence IPčko poskytuje odbornú prvú psychologickú pomoc pre ľudí, ktorí v dôsledku vojnového konfliktu odchádzajú z Ukrajiny. Zároveň pripravuje spustenie Krízovej linky pomoci v ukrajinčine a zriadili aj špeciálny e-mail na podporu humanitárnych pracovníkov v prvej línii ukrajina@ipcko.sk. Ďalšou súčasťou podpornej práce je sprevádzanie a psychologická pomoc ľuďom v utečeneckých táboroch – stanových mestečkách zriadených pri priechodoch.

Fórum kresťanských inštitúcií – https://fki.darujme.sk/ukrajina-nas-potrebuje/

Finančná podpora je použitá na pomoc konkrétnym ľuďom na úteku, ktorým chýbajú základné potreby.

DeafStudio – https://deafstudio.darujme.sk/deaf-ukraine/

Vaše dary budú použité na benzín na prepravu nepočujúcich Ukrajincov a stravu, ubytovanie a rôzne výdavky týkajúce sa pomoci nepočujúcim Ukrajincom na východnom Slovensku.

Aliancia združení na ochranu zvierat – https://zvieraciombudsman.darujme.sk/pomoc-zvieratam-z-ukrajiny/

Poskytuje akútnu pomoc ľuďom so zvieratami na hraniciach, pomáha útulkom na západe Ukrajiny, zabezpečuje nevyhnutnú veterinárnu starostlivosť zvieratám, ktorých majitelia utekajú pred vojnou do bezpečia.

OZ Odyseus – https://odyseus.darujme.sk/pomozte-organizacii-na-ukrajine/

Veľa klientov a klientok sociálnych služieb z tých najohrozenejších komunít nemá prostriedky na opustenie krajiny. Ostávajú s nimi aj organizácie, ktoré statočne pokračujú vo svojej práci. V spolupráci s Euroázijskou harm reduction asociáciou (EHRA) organizuje OZ Odyseus túto kampaň na individuálnu podporu jednotlivcov, ktorí z Ukrajiny nemôžu odísť.  Vyzbierané prostriedky budú prostredníctvom ukrajinskej neziskovej organizácie Convictus Ukraine distribuované jednotlivcom z najviac zasiahnutých oblastí.

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov – https://dhz-presov.darujme.sk/hasici-potrebuju-pomoc/

Od prvého dňa vypuknutia vojny na Ukrajine sú na slovensko-ukrajinských hraniciach dobrovoľní hasiči z Prešova a pomáhajú so všetkým, čo je potrebné – vykladajú kamióny s humanitárnou pomocou, skladajú provizórne postele a pomáhajú ľuďom v núdzi zorientovať sa a pohnúť ďalej.

Dobrovoľná civilná ochrana – https://dobrovolnacivilnaochrana.darujme.sk/sme-tam-kde-je-potrebne-pomahat/

V rámci cieľa pomoci pri vojnovom konflikte vykonávajú prevoz humanitárnej pomoci a jej zber. Od samotného začiatku konfliktu sú dobrovoľníci Dobrovoľnej civilnej ochrany nasadení a pomáhajú na hraniciach vo Vyšnom Nemeckom a všade, kde je to potrebné a to nezištne a dobrovoľne.

Slovenská humanitná rada – https://shr.darujme.sk/sme-susedia/

Podporuje ľudí z Ukrajiny, ktorí ostanú na území Slovenska dlhodobo. Pomôže im sa zorientovať v tom, ako požiadať o azyl, kde si nájsť prácu, ako si vybaviť doklady, poskytne im odbornú psychologickú pomoc, odborné právne poradenstvo a kurzy slovenského jazyka.

SAVIO – https://savio.sk/co-robime/projekty/ukrajina/kyjev-lvov-odesa-humanitarna-pomoc/

V spolupráci so saleziánskou rodinou na Slovensku sa spoločnými silami snažia vyzbierať finančnú pomoc pre sestry saleziánky a bratov saleziánov na Ukrajine, ktorí aj v týchto ťažkých časoch zostávajú medzi mladými a ich rodinami.

ADRA – https://www.adra.sk/pomahajte-s-nami/financne/

Na hraniciach s Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom ADRA Slovensko rozložili svoj hlavný stan pomoci. Dobrovoľníci ADRA v spolupráci s dobrovoľníkmi Človek v ohrození zaisťujú v odpočinkovej zóne prístrešie, teplo, občerstvenie, program pre deti, prepravu do miest atď. Mnohí dobrovoľníci ADRA hovoria po ukrajinsky.

Červený nos Clowndoctors – https://www.cervenynos.sk/chcem-pomahat/ako-jednotlivec/

Dva tímy zdravotných klaunov poskytujú deťom aj dospelým, ktorí sa vyskytli v extrémne náročnej situácii po úteku pred vojnou na Ukrajine, psychickú podporu, povzbudenie a uvoľnenie. V hotspotoch v Ubli a vo Vyšnom Nemeckom počas víkendu prinesú svoje umenie, aby deťom aj dospelým z Ukrajiny zlepšili náladu a aspoň na chvíľu im dopriali zabudnúť na svoje trápenie.

Bratislavská arcidiecézna charita – https://charitaba.darujme.sk/posli-tasku/

Finančná podpora projektu Pošli tašku Ukrajine umožňuje pomoc so stravou, potravinami, hygienou a inými potrebami Ukrajincom a tým, ktorí im poskytli prístrešie.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)  https://acec.darujme.sk/humanitarna-pomoc-pre-nemocnicu-v-uzhorode/

Podpora je určená pre nemocnicu v Užhorode. Vďaka vyzbieraným financiám budeme môcť zabezpečiť zdravotnícky materiál a humanitárnu pomoc pre lekárov, pacientov a ľudí v núdzi.

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice – https://grekokatolickaeparchialnacharitake.darujme.sk/zbierka-na-pomoc-ukrajine/

Gréckokatolícka charita Košice spolu s ostatnými charitatívnymi organizáciami poskytuje nielen humanitárnu a potravinovú pomoc v podobe jedla a nápojov, ale aj psychologickú a duchovnú podporu.

Amnesty International Slovensko – https://amnesty.darujme.sk/potrebujeme-vasu-pomoc/

V krajinách, ktoré majú hranicu s Ukrajinou, ako Poľsko, Slovensko či Maďarsko, pracuje Amnesty International na monitorovaní porušovania ľudských práv ľudí na úteku. Utečenci a utečenky potrebujú v prvom rade bezpečnosť, kvalitné a dostupné podporné služby, bývanie a mnoho ďalšieho – inými slovami dodržiavanie ich ľudských práv musí byť pre slovenskú a ďalšie vlády absolútnou prioritou. Okrem toho podporuje obrancov a obrankyne ľudských práv z Ukrajiny, ktorí a ktoré sú na Slovensku alebo v našich susedných krajinách a potrebujú pomoc.

Nitrianska komunitná nadácia – https://nkn.darujme.sk/nitra-pomaha-ukrajine/

Vaše dary pomôžu rýchlo a cielene reagovať na potreby ľudí utekajúcich pred vojnou, ktorí sa rozhodnú ostať v Nitre. Financie budú využívané najmä na zabezpečenie služieb, materiálnej a zdravotnej pomoci pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny.

Nadácia televízie Markíza – https://nadaciamarkiza.darujme.sk/pomozme-spolu-ukrajine/

Celý výťažok zo zbierky Pomôžme spolu Ukrajine bude venovaný organizácii Človek v ohrození na pomoc obetiam ozbrojeného konfliktu, ktorí kvôli vojne opúšťajú svoje domovy a na ochranu ohrozených rodín a jednotlivcov, ktorí našli útočisko na Slovensku.

Magna – https://donate.magna.org/sk/ukrajina/

Organizácia Magna dlhodobo poskytuje pomoc hlavne v oblasti zdravotnej starostlivosti na Ukrajine a má tam aktuálne zásoby liekov a zdravotníckého materiálu.  Jej pracovníci sú v teréne vždy, keď to situácia umožní. Váš dar im umožní pomôcť ľuďom postihnutým vojnou, medzi ktorými je aj viac ako 300-tisíc detí.

UNICEF – https://www.unicef.sk/ukrajina/

Vaše príspevky budú použité na pomoc deťom a ich rodinám, konkrétne na zabezpečenie ich základných potrieb: jedla, liekov, strechy nad hlavou, prístupu k čistej vode a psychosociálnej pomoci.

Spojená výzva mimovládnych organizácií – #KtoPomozeUkrajine – https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine

Výzva vznikla v spolupráci s viacerými slovenskými mimovládnymi organizáciami. Ide primárne o humanitárnu pomoc na Ukrajine, alebo v prípade eskalácie pomoc tým Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí budú hľadať bezpečie na území našej krajiny. Financie pomôžu zabezpečiť hlavne pitnú vodu, potravinové a hygienické balíčky či lieky a iné zdravotnícke potreby, ale aj právnu a psychologickú pomoc.

Rómsky inštitút – Roma Institute, n.o. – https://www.romainstitute.online/pomahame-romom-z-ukrajiny-pridate-sa/

Rómsky inštitút, n.o. pôsobí v Prešove a v spolupráci s ďalšími organizáciami, hlavne združením Podaj ďalej, organizujú humanitárnu pomoc a podporu pre vojnou postihnutých ľudí.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku – https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/zbierka-na-pomoc-ukrajine

Vyzbieraná pomoc bude predovšetkým zaslaná Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Ukrajine (biskup Pawlo Schwarz, Odesa) na veľmi adresné použitie všetkým potrebným a v druhom rade bude určená na potreby riešenia utečeneckej krízy na Slovensku.

Maltézska pomoc Slovensko – https://www.transparentneucty.sk/?fbclid=IwAR2dUI0R5UWy30x0khGUPwU-ex1ICakLXpZAVP38KA2ZRodlB673aYyMmC8#/ucet/SK5609000000005187922648

Dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko pomáhajú utečencom priamo na hraničnom prechode Vyšné Nemecké. Priamo v priestoroch hraničného priechodu zriadili humanitárne stany, kde poskytujú prvú starostlivosť o ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.

Združenie priateľov ZŠ internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči – https://zdruzenie.nevidiaci.sk/index.php/z-nasej-cinnosti/64-podpora-pre-skolu-na-ukrajine

Už niekoľko rokov spolupracujú so ZŠ pre deti so zrakovým postihnutím Lewenia v ukrajinskom meste Ľvov, ktoré bolo tiež bombardované. Dary budú použité na pomoc tejto škole na zakúpenie zdravotníckeho materiálu a liekov.

Ukrajinský červený kríž – https://redcross.org.ua/en/

Červený kríž bude môcť vďaka vašim príspevkom okamžite poskytovať prvú pomoc v oblastiach s obmedzeným prístupom k zdravotníckym službám a humanitárnu pomoc všetkým ľuďom v núdzi.

YMCA Europe – https://www.ymcaeurope.com/donate-for-ukraine

Finančné dary putujú pre YMCA Ukraine, ktorá na mieste napĺňa potreby všetkých vekových kategórií.

Dobrý anjel – https://dobryanjel.sk/detom-z-ukrajiny/

Vyzbierané finančné dary prerozdelí rodinám s deťmi s ťažkou chorobou z Ukrajiny, ktoré sa liečia v našich nemocniciach a zariadeniach.

Zoznam organizácií na Ukrajine, ktoré môžete priamo podporiť: https://www.feminists.co/support-ukraine?fbclid=IwAR1_auKU3CtWRYKHi1a9R4HbQMm4yO3Xjo-eKy6gasVLAXBPF5ZV1B_TvPk

 

Ak organizujete pomoc pre Ukrajinu, ozvite sa nám na info@darujme.sk.

Chcete pomôcť ešte viac?

Okrem zaslania finančných darov priamo cez tieto stránky či ich zdieľaním môže ktokoľvek – jednotlivec, škola, obec, firma  –  pomôcť aj vytvorením darcovskej výzvy. Ako na to sa dozviete tu.

 

#pomocpreukrajinu

Publikované 24. februára 2022, priebežne aktualizované