Sviatok darovania a podpory dobrých skutkov Giving Tuesday je každý rok populárnejší. Zapája sa stále viac mimovládnych organizácií, ale aj individuálnych či firemných darcov.Tento rok vyšiel dátum Giving Tuesday na utorok 29. novembra, bol však špecifický tým, že organizácie rozbehli svoje kampane už vo veľkom...

Už 234 768 darcov spolu s ľuďmi z mimovládnych organizácií mení našu spoločnosť k lepšiemu. Suma, ktorou títo darcovia podporili prácu neziskoviek od začiatku fungovania DARUJME.sk prekročila 20 miliónov Eur.Tešíme sa, že DARUJME.sk je stabilným nástrojom na dlhodobé získavanie darov a budovanie vzťahov s darcami...

Neuveriteľných 137 648 EUR sa cez DARUJME.sk podarilo vyzbierať Lenke Poláčkovej (Vacvalovej) v darcovskej výzve DO NEZNÁMA SPOLU na lepšiu diagnostiku detských onkologických pacientov.Lenkina výzva pre Deťom s rakovinou n.o. Lenka je herečka, moderátorka a najmä ultrabežkyňa. Spolu s manželom Honzom sa púšťa do dobrodružných ultrabehov...