Ako na Peer 2 Peer fundraising

Peer 2 peer fundraising je metóda, ktorá umožňuje súčasným podporovateľom organizácie získať pre ňu ďalšiu podporu cez svoje vlastné okolie. Tým vzniká nová štruktúra darcov, ktorí sa rozhodli organizáciu podporiť, lebo už existujúceho podporovateľa poznajú a dôverujú mu.

K tomu, aby sa vám P2P podarilo aplikovať do vášho fundraisingu vám DARUJME.sk poskytuje technológiu, no rovnako, ako je tomu pri darovacích stránkach, tá je iba nástrojom. Ako tento nástroj uchopiť tak, aby vám prinášal čo najväčší úžitok?

1.

Naplánujte kampaň

Po tom, ako máte všetko technické nastavené, v ďalšom kroku je potrebné osloviť vašich podporovateľov, aby si vytvorili prvé darcovské výzvy. Dobré je robiť to systematicky, kampaňovo. Každá kampaň by mala premyslené a aplikované tieto kroky:

 

  • ciele (SMART: Specific, Measurable, Ambitious, Relevant, Time-based)
  • trvanie
  • KPI, ktoré budete sledovať a vyhodnocovať
  • plán aktivít a aktivity samotné
  • pridelené zodpovedností
  • vyhodnotenie kampane
  • príprava ďalšej kampane 🙂

2.

Pripravte pomocné materiály

O vašej organizácii, činnosti, o vašej misii
Dajte autorom budúcich výziev k dispozícii čo najviac podkladov o vás a o tom čo robíte, jednoduchšie sa im tak bude formulovať obsah výzvy.

 

Tipy, návody a postupy, ako počas trvania darcovskej výzvy vyzbierať čo najviac peňazí
Pripravte autorom „best practices“ ako postupovať, aby ich výzva bola úspešná. Môžete ich odkázať na náš web, kde sme pripravili niekoľko tipov, no ideálne je, ak si pripravíte vlastné, ktoré budú v súlade s jazykom, akým komunikujete, grafikou akú využívate a doručené priamo od vás.

3.

Spustite kampaň – oslovte ľudí

Každý kanál je vhodný pre iný segment vašich podporovateľov.
Začnite od najskalnejších fanúšikov, ktorých oslovíte telefonicky či (naozaj) personalizovaným emailom, ktorý stále funguje ako najefektívnejší kanál. Tak sa vám podarí získať prvých „pionierov“, ktorí vám sami najlepšie dajú spätnú väzbu na to, čo im chýba, čo by potrebovali. Zároveň budú slúžiť ako referencia pre ďalších podporovateľov, ktorých oslovíte neskôr (tiež emailom) a na konkrétnych príkladoch im ukážete, že P2P funguje. Sociálne siete vám umožnia vyzvať ľudí, na ktorých nemáte priamy kontakt a vaša webová stránka je ústredné miesto, kde by si akýkoľvek návštevník mal vedieť spraviť výzvu.
Samozrejme, nenahraditeľné sú osobné stretnutia a to najmä ak chcete poprosiť známu osobnosť (influencera), aby pre vás spravil vlastnú výzvu.

4.

POVZBUDZUJTE, MOTIVUJTE, ĎAKUJTE A DODÁVAJTE ODVAHU!!!

Veľmi, veľmi dôležitý krok. Tí, ktorí sa rozhodli ísť do toho a spravili si vlastnú darcovskú výzvu musia cítiť, že v tom nie sú sami a majú vo vás oporu. Komunikácia s autormi a váš individuálny prístup sú veľmi dôležité.

Napríklad: vytvorte skupinu na Facebooku, ktorá bude slúžiť iba na komunikáciu medzi vami a autormi výziev a každého nového autora do nej hneď po vytvorení výzvy pridáte.
Tu môžete zdieľať povzbudzujúce posty, informácie, statusy, fakty, fotografie – čokoľvek, čo autorov povzbudí v ich úsilí. Zároveň si autori medzi sebou môžu vymieňať svoje postrehy, pocity, pomáhať si navzájom. Vytvorenie takejto komunity autorov jednak ponúkne miesto pre praktické informácie a môže tiež pomôcť prekonať obavy spojené s tým, či moja výzva bude úspešná.

5.

Nezabudnite poďakovať

Každý, kto vytvoril darcovskú výzvu, aby vám pomohol, je váš hrdina. Ďakujte mu (priebežne) za jeho snahu, chuť, vytrvalosť. Dajte mu vedieť, ako ste ním získané dary využili a ako sa vám podarilo pretaviť jeho úsilie do reálnej pomoci v oblasti, ktorú robíte.

Ak službu DARUJME.sk zatiaľ nevyužívate a máte o ňu záujem, registrujte sa.