Darcovské výzvy v DARUJME.sk – postup nastavenia pre organizácie

Na to, aby ste mohli využívať funkciu darcovských výziev pre vašu organizáciu, je potrebné jednorázovo nastaviť, ako majú vaše darcovské výzvy vyzerať. Po nastavení farieb, obrázkov a základného textu vám admin vygeneruje odkaz/link, ktorý si umiestnite na webstránku vašej organizácie. Kliknutím na link si môže ktokoľvek vytvoriť vlastnú darcovskú výzvu, šíriť ju vo svojom okolí a získať tak pre vás nových darcov.

 

Stiahnuť manuál ako PDF

 

Kde nájdete nastavenie Darcovských výziev?

Kliknite na Darcovské výzvy v ľavom bočnom menu a na čierny obdĺžnik Nastavenia.

 

 

Nastavenie prebieha v štyroch krokoch. Všetky polia majú pomocné texty, ktoré vám povedia, čo je potrebné vyplniť a polia označené * sú povinné.

1. Všeobecné nastavenia

 

Predvolená cieľová suma darovacej výzvy

Cieľová suma je osobným cieľom autora, všetky obdržané príspevky budú vašej organizácii zaslané bez ohľadu na to, či sa cieľovú sumu podarí naplniť.  Odporúčame ponechať predvolenú sumu 300€, autor výzvy si ju potom môže zmeniť, ak sa mu suma zdá nízka alebo naopak vysoká. Odporúčame smerovať autorov k tomu, aby sa držali realistických cieľov a vyhli sa tak prípadnej frustrácii z nenaplnenia ambícií.

 

Predvolená dĺžka darovacej výzvy

Okrem výnimočných situácií navrhujeme ponechať predvolenú hodnotu 25 dní, čo je dostatočný čas na to, aby bola výzva úspešná. Odporúčame minimálne 14 dní, max. 30.

 

Povoliť pridávanie komentárov

Darcovia môžu po úspešnom dare v darcovskej výzve napísať verejný komentár pre autora výzvy.  Odporúčame ponechať zapnuté pridávanie komentárov, deaktivujte ho len pri vážnom dôvode.

 

Zasielanie notifikácií o nových, neaktívnych a skončených výzvach

Odporúčame zaškrtnúť a zadať emailovú adresu pre notifikácie. Budete tak hneď vedieť, že niekto pre vašu organizáciu chce zbierať financie. Môžete mu napísať, poďakovať sa, že má vo vás dôveru a je ochotný vystúpiť z komfortnej zóny a požiadať iných o dary a povzbudiť ho.

 

Meno odosielateľa e-mailových správ pre autorov výziev

Automatické emaily sú odosielané z adresy info@darujme.sk, môžete si však nastaviť meno odosielateľa, kým by mal byť niekoho z vašej organizácie (napr. Zuzana z DARUJME.sk). Autor darcovskej výzvy dostáva automatické emaily:

  • po vytvorení novej výzvy
  • po tom, ako jeho výzva získala dar
  • po naplnení cieľovej sumy
  • 5 dní pred skončením výzvy
  • po ukončení výzvy

 

Aké typy darov umožniť zbierať autorom výziev?

Môžete si zvoliť pravidelné, jednorazové dary, alebo oboje.

 

Odkaz na podporu po skončení trvania darovacej výzvy

Ak sa na darcovskú výzvu dostane návštevník v čase, kedy je kampaň už skončená, tu máte možnosť presmerovať ho inam, odporúčame hlavnú stránku vašej organizácie, alebo priamo vašu dlhodobú darovaciu stránku.

 

2. Vizuálne nastavenia

 

Tu si nastavíte jednotlivé parametre darcovských výziev tak, aby každá výzva vytvorená pre vašu organizáciu sedela s dizajnom vašej ostatnej komunikácie.

Vzhľad budúcej výzvy si môžete pozrieť v poslednom kroku nastavovania „Náhľad stránky“.

Nezabudnite dať „Uložiť a pokračovať“.

 

Príklad parametrov, ktoré nastavujete a to, kde a ako sa zobrazujú:

 

 

 

 

3. Popis výzvy

 

V treťom kroku si nastavíte text, ktorý sa bude autorovi výzvy zobrazovať ako predvolený a bude si ho môcť sám upraviť. Text by mal byť dostatočne všeobecný, aby ho autori výziev mohli využiť pri rôznych príležitostiach. Veľká časť darcov použije text bez ďalších úprav, preto ho skúste napísať tak, aby obsahoval všetko, čo ich priatelia potrebujú vedieť o vašej organizácii a prečo ju podporiť.  Nedávajte do popisu výzvy pomocné texty typu „Sem doplňte prečo sa vám páči naša organizácia“ alebo „PODPIS“ – veľa autorov výziev to v texte ponechá a pošle to tak ďalej svojim kamarátom.

Uľahčite im život dobre premysleným popisom, ktorý nemusia vôbec meniť, ak nechcú.

 

 

4. Náhľad stránky

 

V poslednom kroku sa vám zobrazí URL adresa (link) v podobe https://nazovorganizacie.darujme.sk/p2p/nova/. Túto, podobne ako link na adresu darovacích stránok, vložte na viditeľné miesto na vašej webstránke. Keď fanúšik vašej organizácie klikne na link, môže si okamžite vytvoriť vlastnú výzvu.

Príklad umiestnenia linku na webe vašej organizácie:

 

Odporúčame, aby ste návštevníkom vysvetlili, čo sú to darcovské výzvy a vložili aj link na príklady úspešných výziev vašej organizácie. Inšpirovať sa môžete aj textami na našej webstránke.

Krásny príklad komunikovania darcovskej výzvy nájdete napr. v organizáciách Cesta von alebo Človek v ohrození.

Radi pridáme logo vašej organizácie aj na sumárnu stránku organizácií využívajúcich darcovské výzvy DARUJME.sk. Keď budete mať darcovské výzvy nastavené k vašej spokojnosti, napíšte nám na info@darujme.sk a logo tam radi pridáme, aby vás potenciálni autori rýchlo našli aj tam.

 

A ešte drobnosti na záver:

Každý dar, ktorý autor výzvy získa v prospech vašej organizácie, vám bude zaslaný, aj keby výzva nedosiahla cieľovú sumu.

K editácii nastavení sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Všetky výzvy sa vám zobrazia v časti Darcovské výzvy vrátane štatistík. Údaje o darcovských výzvach si môžete triediť aj v reportoch (názov výzvy je Interný názov kampane).

 

A nezabúdajte, každý, kto sa odhodlá vytvoriť si darcovskú výzvu a zbierať dary pre vašu organizáciu, je váš hrdina. Poďakujte sa mu, dajte mu vedieť ako ste ním získané dary využili a ako veľmi vás jeho dôvera potešila.

 

Držíme palce! 😊

 

Stiahnuť manuál ako PDF

Ak službu DARUJME.sk zatiaľ nevyužívate a máte o ňu záujem, registrujte sa.