Ako nám Active Citizens Fund Slovakia pomohol pomáhať

DARUJME.sk umožňuje mimovládnym organizáciám získavať jednoducho a bezpečne dary cez internet na svojej vlastnej webstránke, bez nutnosti programovania alebo rokovaní s bankami.

Darcovský systém DARUJME.sk vznikol v roku 2012 v neziskovej organizácií Centrum pre filantropiu. V tom čase sme vnímali, že ľudia čoraz viac nakupujú na internete a zdalo sa nám logické, že keď si na to zvyknú, bude pre nich prirodzené darovať online tam, kde je to potrebné. O tom, že financie na verejnoprospešnú činnosť je možné získať nielen z 2 % alebo zbierkou cez pokladničky, sme však museli presvedčiť aj mimovládne organizácie na Slovensku. Postupne sa nám to darilo aj vďaka pár odvážnym organizáciám. Počet vyzbieraných darov pomaly rástol a aj darcovia sa učili dôverovať tomuto spôsobu darovania.

Vývoj na internete ide míľovými krokmi. V roku 2019 sme už vedeli, že aj keď v DARUJME.sk bolo v tom čase zaregistrovaných 370 organizácií, ktoré spolu získali za 7 rokov takmer 3 milióny Eur, bez vážnej aktualizácie tohto nástroja, bude postupne stagnovať. Videli sme, že systém funguje, má zmysel, ale musí sa hýbať s dobou. Výzva z programu Active Citizens Fund Slovakia na strategické granty v téme Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti nás postrčila k hlbšiemu plánovaniu rozvoja našej služby pre mimovládne organizácie – bola to príležitosť dobre si premyslieť, kam sa chceme posunúť a čo musíme pre to urobiť.

Získanie grantu zafungovalo u nás doslova ako akcelerátor zmien. Zrazu sme sa mohli odpútať od získavania zdrojov na prevádzku a mohli sme sa plne sústrediť na rozvoj. Namiesto kozmetických úprav, ktoré by stačili len na krátky čas, sme sa od nuly pustili do budovania úplne nového DARUJME.sk postaveného na najvýkonnejších technológiách s potenciálom na ďalší prirodzený rast. S programátormi sme vyše roka pracovali na tom, aby sme organizáciám priniesli čo najjednoduchší spôsob získavania darov, ale tak, aby sa v ňom našli malé mimovládky, ktoré si chcú vytvoriť darovaciu stránku za 5 minút, a aby poskytol aj všetky sofistikované postupy pre veľké organizácie, ktoré pracujú s tisíckami darcov. Mysleli sme aj na darcu, na to, aby darovanie bolo na tri kliky, pretože v jednoduchosti tohto procesu sa skrýva jeho krása aj úspech.

A do toho prišla celosvetová pandémia. Ulice sa vyľudnili a kto mohol, zavrel sa doma. Tí najzraniteľnejší však často nemali kam ísť a pomoc potrebovali aj naďalej. Vtedy sme zaznamenali prvú obrovskú vlnu solidarity práve cez internet – organizácie oslovili darcov, aby im svojimi online darmi umožnili aj naďalej pomáhať tam, kde je to potrebné. Do DARUJME.sk sa začali registrovať organizácie, ktoré dovtedy individuálnych darcov oslovovali skôr osobne. Zbierky z ulíc sa presunuli na darovacie stránky na internete. Mnohí darcovia si nastavili pravidelné dary, vďaka čomu si organizácie vedeli lepšie plánovať svoju činnosť. DARUJME.sk ako systém na jednoduché darovanie cez internet umožnil, aby sa peniaze dostali tam, kde ich práve nutne potrebovali.

Pandémia nám skomplikovala dlhodobý vzdelávací program pre fundraiserov, ktorý sme pripravovali v spolupráci so spoločnosťou United Brand Advisors a nórskou organizáciou Norsensus MediaForum. Pôvodne plánované osobné workshopy sme museli presunúť do online priestoru. Pripravili sme sériu ôsmych workshopov pod názvom „Fundraising Meets Marketing“, kde sa mohli účastníci dozvedieť viac o marketingu a komunikácii ako efektívnych nástrojoch na získavanie a udržanie individuálnych darcov. Workshopy viedli skúsení lektori z biznisového aj neziskového sektora a aj keď sme sa s účastníkmi nestretli osobne, internet nám aspoň umožnil prizvať väčšiu skupinu záujemcov o vzdelávanie.

Vďaka grantu a spolupráci s nórskou partnerskou organizáciu Norsensus MediaForum sme pripravili informačnú kampaň o možnosti vytvárať si darcovské výzvy pre organizácie  – a aj vďaka nej boli vytvorené už stovky výziev, v ktorých fanúšikovia organizácie oslovujú svojich priateľov, aby darovali mimovládnej organizácii a podporili tak jej činnosť. Ambasádori darcovských výziev priniesli svojim obľúbeným organizáciám podporu viac než pár sto tisíc Eur, a, čo je tiež výborné, zdieľajú príbehy organizácií a rozširujú základňu ich darcov.

V čase písania žiadosti o grant z programu ACF získali organizácie cez DARUJME.sk takmer 3 milióny. V čase písania tohto blogu to už bolo vyše 11 miliónov Eur. DARUJME.sk dnes pomáha mimovládnym organizáciám získavať financie na svoju činnosť, umožňuje darcom jednoducho a bezpečne darovať na tému, ktorá je ich srdcu blízka a v neposlednom rade pomáha rozvíjať darcovstvo na Slovensku.

 

Projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z  Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

 

 

Publikované 16. decembra 2021