Poznáte darcovské výzvy?

Poznáte darcovské výzvy?

Vytváranie a šírenie vlastných darcovských výziev alebo takzvaný „peer to peer (P2P) fundraising“  je vo svete bežným a veľmi populárnym spôsobom získavania financií pre organizácie, ktoré pomáhajú, venujú sa verejnoprospešným aktivitám či charitatívnym projektom. Ide o inovatívny typ fundraisingu pre neziskovky, kedy sa jednotlivci sami rozhodnú stať sa ich ambasádormi a pri špeciálnej príležitosti vyzvú svoje najbližšie okolie na spoločný dobrý skutok.

Osveta

U nás na Slovensku zatiaľ darcovské výzvy veľmi nepoznáme, preto sme sa v tíme Centra pre filantropiu n.o. (CpF) rozhodli, že spolu s naším nekomerčným projektom DARUJME.sk spustíme osvetovú komunikačnú kampaň na podporu online darcovstva formou darcovských výziev, P2P fundraisingu. Komunikovať budeme prostredníctvom sociálnych sietí. V infokampani používame slovenský výraz darcovská výzva (P2P výzva). Darcovské výzvy vytvárajú jednotlivci, súkromné osoby vo svojom voľnom čase z vlastného presvedčenia, ktorí sa rozhodnú stať sa ambasádormi alebo ambasádorkami (fundraisormi) organizácií, pri určitej špeciálnej príležitosti.

Koho chceme osloviť

Kampaň DARUJME.sk je zameraná predovšetkým na (duchom) mladých aktívnych ľudí, ktorí si uvedomujú, že vždy je na svete niekto v ťažšej životnej situácii než oni sami. Títo odvážni a akční ľudia si namiesto napríklad darčeku k narodeninám či svadbe, vypýtajú od svojho okolia trochu iný dar. Rozhodnú presmerovať svoje okolie na podporu slovenským organizáciám, ktoré pomáhajú iným. Zacielime na potenciálnych ambasádorov, ambasádorky či priaznivcov neziskoviek, ktorých by mohla zaujímať takáto forma robenia dobrých skutkov.

Druhou cieľovou skupinou, ktorú chceme motivovať, sú samotné neziskové organizácie na Slovensku. Tento inovatívny spôsob podpory zo strany bežných ľudí – nie firiem, ani nadácií, ani z 2%nej asignácie dane, ale od súkromných darcov, ktorí na základe odporúčania svojho priateľa/priateľky radi prispejú na ich aktivity – im totiž môže priniesť len pridanú hodnotu.

Čo tým chceme povedať

Budeme sa snažiť pripomenúť ľuďom, že darovať má zmysel a dá sa to aj tak, že sa staneme ambasádormi neziskoviek a nasmerujeme na svojich priateľov svoju darcovskú výzvu.

Na to, aby sme niekomu pomohli, nemusíme byť „celebrita“. Dôležitým odkazom kampane je, že my všetci sme dôležití – každý alebo každá z nás vie prispievať na dobré skutky.

Vysvetlíme, že stačí vymyslieť nejakú špeciálnu príležitosť v našom živote (výstup na vysokú horu, maratón, svadba, výročie, narodeniny, začíname cvičiť, prestaneme piť kolu, mlieko, alkohol alebo jesť mäso, chystáme radikálnu zmenu účesu či zostrih brady…proste čokoľvek, čo je pre nás tak trochu výzva) a túto výzvu premeniť na darcovskú. Pomôžeme tak niekomu, kto to potrebuje.

Rozhodnutie, komu pôjde darcovská podpora je čisto na rozhodnutí ambasádora či ambasádorky. Je fajn môcť rozhodnúť, ktorej organizácii treba prispieť.

Najkrajšie na darcovských výzvach je ten moment, že takýto dobrý skutok robíme spoločne s priateľmi. Urobme spoločne skvelú vec. Spojme sily so svojím okolím, zapojme priateľov a podporme niektorú slovenskú organizáciu.

„Piloti“ v darcovských výzvach

Do kampane na podporu darcovských výziev sme sa rozhodli zapojiť aj niekoľko pilotných neziskoviek, ktoré využívajú systém DARUJME.sk a už dnes ponúkajú možnosť vytvárania darcovských výziev. Organizácie využívajú jednoduchý a efektívny modul na vytváranie vlastných darcovských výziev (P2P výziev) v našom online systéme DARUJME.sk. Organizácie majú zvyčajne možnosť vytvorenia darcovských výziev zverejnenú aj na svojich vlastných weboch.

Doposiaľ sa medzi tzv. pilotné organizácie v P2P na webe DARUJME.sk zapojili:

 • Savio o.z. s projektom Tehlička
 • Nadácia Integra
 • Majme srdce o.z.
 • Vagus o.z.
 • Nadácia pre deti Slovenska  s projektom Hodina deťom
 • eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
 • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
 • Karpatská nadácia
 • Slovenská debatná asociácia
 • ČERVENÝ NOS Clowndoctors o.z.
 • PRIMA o.z.
 • Liga proti rakovine
 • Slovenská nadácia pre UNICEF
 • Zelená hliadka cez OZ Why not?

 

Prehľad organizácií, ktoré ako prvé v systéme DARUJME.sk používajú modul na jednoduché vytváranie online darcovských výziev, nájdete tu. Logá sú presmerované priamo na vytvorenie výziev pre danú neziskovku. Darcovské výzvy môžu využívať všetky organizácie zaregistrované v DARUJME.sk. Presný postup nájdete tu. Systém DARUJME.sk je otvorený aj pre ďalšie neziskové organizácie, stačí sa zaregistrovať.

 

Osvetová infokampaň DARUJME.sk je financovaná z  programu ACF-Slovakia.

V apríli roku 2019 sa CpF podarilo získať pre DARUJME.sk grant na jeho ďalší rozvoj. Projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

Publikované 20. novembra 2019