DARUJME.sk 2.0

Dali sme to. Preklopili sme DARUJME.sk do nového systému

 

DARUJME.sk je slovenský nástroj pre mimovládne neziskové organizácie. Vďaka nemu dnes už 525 organizácií môže získavať podporu a dary od svojich fanúšikov, podporovateľov a priaznivcov cez internet. Darcovský systém založilo v roku 2012 Centrum pre filantropiu n.o. (CpF) v spolupráci s portálom Ľudialudom.sk a odvtedy zaznamenal dary od darcov pre organizácie vo výške už viac ako 6,4 milióna EUR.

V roku 2019 sa nám podarilo získať grant z programu ACF – Slovakia na ďalší rozvoj DARUJME.sk. Vďaka tomu sme sa mohli pustiť do väčšieho projektu a prichystať pre naše organizácie celkom nový, rýchlejší a modernejší internetový darcovský systém. Už dlhšiu dobu sme v CpF vnímali potrebu vynoviť prostredie, v ktorom funguje DARUJME.sk, trochu ho upratať, zmodernizovať a dodať mu nové funkcie pre lepšie využitie súčasných online technológií. Rovnako sme sa veľa dozvedeli od vás – používateľov z organizácií  – v lete 2019, kedy ste nám v rámci prieskumu poskytli cennú spätnú väzbu o tom, aké funkcie by ste na fundraising potrebovali, s čím sa vám pracuje dobre a čo by bolo vhodné vylepšiť.

Na základe výsledkov prieskumu, doterajších skúseností v oblasti darcovstva na Slovensku, rešeršovania a inšpirácií z moderných online riešení vo svete, sme vypracovali projekt nového darcovského systému, ktorý interne nazývame DARUJME 2.0. Pred rokom sme spustili programátorské práce, tvorili, pripomienkovali, vylepšovali a testovali…výsledkom čoho bolo premigrovanie obrovského množstva dát a nastavení zo starého do nového systému a úspešné preklopenie DARUJME.sk do ostrej prevádzky.

 

Na čo nové sa môžete tešiť v novom DARUJME.sk?

Nové DARUJME.sk uľahčí vám,  jeho používateľom, prácu s fundraisingovými dátami. Systém je naprogramovaný úplne od začiatku. Je postavený na najnovších technológiách, čo mu umožňuje flexibilitu v pridávaní nových funkcií a výrazne urýchľuje prácu s dátami. Menu je prehľadnejšie, funkcie sú sofistikovanejšie. Celý nový systém je podstatne rýchlejší, modernejší, flexibilnejší a prináša množstvo noviniek s cieľom vyhovieť potrebám svojich používateľov = zástupcov zapojených organizácií.

 

Čo nové čaká zapojené organizácie v admin prostredí?

 • Funkčný a rýchly fulltextový vyhľadávač, ktorý nájde údaje naprieč celým systémom.
 • Možnosť vytvoriť si darovaciu stránku aj s kampaňou za 5 minút – super aj pre začiatočníkov – všetko sme prednastavili za vás.
 • Nový dizajn darovacích stránok rešpektujúci súčasné trendy.
 • Jednoznačné oddelenie darovacích stránok od darcovských výziev (p2p).
 • Široké spektrum nových aktívnych notifikácií pre organizácie (podrobnejšie a voliteľné).
 • Efektívnejšia správa používateľov (možnosť poskytnúť bezpečný náhľad do systému napr. pre externých spolupracovníkov či agentúru).
 • Možnosť spravovať viaceré organizácie pre jedného oprávneného používateľa.
 • Oveľa členitejšie možnosti a sofistikovanejšia práca s reportami a grafmi – aj pre tabuľkových fajnšmekrov – hĺbkový datamining.
 • Možnosť nechať si zasielať vlastné reporty.
 • Jednoduchšie dohľadávanie darov a narábanie s údajmi.
 • Vizuálny prehľad o jednorazových a pravidelných daroch.
 • Metadáta k darom a darcom, napríklad blížiaca sa expirácia karty.
 • Rýchlejšia informácia o pripísaní daru na účet.
 • Možnosť pridávať a jednoducho vyhľadať pracovné poznámky či tagy k darcom, darom, notifikáciám alebo kampaniam.
 • Možnosť zjednodušeného zberu doplňujúcich údajov od darcu cez darcovskú stránku.
 • Možnosť ukladať si podklady k zmenám v daroch.
 • Možnosť spravovania viacerých pobočiek patriacich pod jednu organizáciu.
 • Viaceré IBANy pod 1 organizáciou.
 • API, ktoré umožňuje stiahnuť si čokoľvek (ak si to správne vypýtate).
 • Nové úložisko faktúr spolu s informáciou o ich stave.
 • Auditné záznamy o zmenách v nastaveniach organizácie, stránok či výziev.
 • Šikovní pomocníci plní otázok a odpovedí v každej podsekcii vášho DARUJME.sk.

 

 

Čo všetko je nové pre darcu

 •  Možnosť priamo zrušiť dar – pravidelný darca cez kartu má v novom systéme svoj dar pod kontrolou – mail s informáciou o úspešnom zadaní pravidelného daru obsahuje link, na ktorom ho darca môže zastaviť, keď sa tak rozhodne.
 • Sprehľadnenie vzťahov – u väčšiny bánk sa darcom a darkyniam na výpise z účtu objaví „DARUJME.sk“ alebo „CPF – DARUJME“, prípadne vlastná poznámka, ktorú uviedli pri zadávaní platby.

 

Nový model spolupráce s ĽudiaĽuďom.sk

DARUJME.sk vzniklo ako nadstavba darcovského portálu LudiaLudom.sk.  Do 31.8. 2020 prechádzali všetky dary cez spoločnú platobnú bránu obidvoch služieb ludialudom.sk a DARUJME.sk. Po vzájomnej dohode Správnej rady Centra pre filantropiu n.o. a vedenia organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. pristupujeme od 1.9.2020 k novému modelu spolupráce:

 • Všetky nové jednorázové a pravidelné dary od 1.9.2020 budú prichádzať cez platobnú bránu Centra pre filantropiu na bankový účet Centra pre filantropiu a to ich bude zasielať na účty organizácií každé dva týždne.
 • Pravidelné dary zadané do 31.8.2020 bude aj naďalej každomesačne prijímať na svoj účet organizácia Ľudia Ľuďom a bude ich zasielať organizáciám každé dva týždne.

Podrobné informácie o tom, ako to bude prebiehať nájdete v dokumente Pokyny k financiám pre organizácie od 1.9.2020.

 

Dáta z minulosti pod kontrolou

Organizácie sa nemusia ničoho obávať – všetky dary, nastavené platby, ako aj iné citlivé informácie a procesy v systéme DARUJME.sk ostanú v bezpečí a sú zálohované. Aby ste si mohli skontrolovať či dohľadať akékoľvek potrebné dáta z minulosti, do konca roka 2020 ponecháme v prevádzke starý aj nový systém. V starom systéme budú pribúdať už len pravidelné dary zadané do 31.8.2020, nové dary už nájdete v novom DARUJME.sk.

 

Kto nám s tým celým pomáhal?

Ďakujeme šikovným dievčatám a chlapcom z BackBone, ktorí vždy ochotne programovali, dorábali a prerábali všetko, čo bolo treba. Už sa tešíme na spoločné finálne dolaďovačky.

 

Spoločne vychytáme posledné muchy

Tak, ako to býva vždy, keď sa preklápajú väčšie IT systémy, procesy, dáta, nastavenia vrátane funkcií, aj my rátame s tým, že pri preklápaní systému do nového DARUJME.sk sa môžu vyskytnúť nečakané technické nedokonalosti či prípadné krátkodobé výpadky. Môže sa napr. stať, že v niektorých darovacích stránkach dôjde k drobným zmenám (posun obrázka alebo iný font). Darovacie stránky vytvorené v starom systéme budú funkčné, ale nebude ich možné editovať.

Veríme, že budete v prípade drobných nedokonalostí zhovievaví a upozorníte nás na adrese info@darujme.sk na všetky prípadné chybičky či iné vyskytujúce sa nové momenty. Sme online a vynasnažíme sa všetky prípadne vzniknuté nedokonalosti riešiť.

Preto ak ste sa dočítali až sem a ste aj VY používateľom/-kou systému DARUJME.sk, budeme veľmi radi, keď nám s prechodom na nové DARUJME pomôžete:

 • konštruktívnymi pripomienkami,
 • rýchlym nahlásením akejkoľvek chyby, „bugu“ či nezrovnalosti,
 • a vašou trpezlivosťou.

Záleží nám na tom, aby sa nové DARUJME stalo ešte lepším pomocníkom pri získavaní darov pre organizácie. Veríme, že tak, ako sme si DARUJME 2.0 obľúbili my v CpF, bude aj pre zapojené mimovládky obľúbenou súčasťou vašej fundraisingovej práce…

 

Viac o tom, čo odporúčame organizáciám, aby pre nich zmena prebehla hladko,

sa dočítate v blogu Našim organizáciám odporúčame.

 

Nech sa páči,

 

Active Citizens Fund

Projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

 

 

Publikované 1. septembra 2020