REKORDNÁ JAR 2020 V DAROVANÍ

Túto jar ľudia pomáhali mimovládkam najviac v histórii

 

Slovenský online projekt DARUJME.sk zaznamenal v posledných týždňoch vo svojom darovacom systéme historicky najvyššie čísla. Individuálni darcovia darovali od začiatku marca cez internet vyše milióna eur. V roku 2020 tak ľudia venovali mimovládnym organizáciám cez online už takmer 1,3milióna eur. Od založenia DARUJME.sk prešlo systémom takmer 6 miliónov eur.

 

Nekomerčný projekt DARUJME.sk založila v roku 2012 organizácia Centrum pre filantropiu n.o. (Cpf) s cieľom pomôcť neziskovému sektoru na Slovensku získavať finančné prostriedky na verejnoprospešné projekty od individuálnych darcov prostredníctvom internetu. Zámerom bolo ponúknuť mimovládnym organizáciám a ich darcom jednoduché a dôveryhodné prostredie na získavanie darov online. Darcovský systém DARUJME.sk je nástroj, ktorý aj v tomto období pomáha 509 zaregistrovaným organizáciám získavať financie na realizáciu urgentnej pomoci ako aj pri záchrane utlmených aktivít.

Jar 2020

Od začiatku marca 2020 prešlo k organizáciám cez DARUJME.sk spolu 43 597 darov od 22 116 individuálnych darcov v celkovej výške 1 013 202 eur. Apríl bol absolútne najúspešnejším mesiacom v histórii darcovského systému – organizácie získali na daroch sumu 344 014 eur. Najčastejší dar bol vo výške 10 eur.  Najúspešnejšie boli organizácie, ktoré priamo pomáhali znevýhodneným skupinám. Uspeli aj mnohé organizácie, ktorým kvôli karanténe vypadli príjmy a organizácie, ktoré pomáhali napríklad so vzdelávaním v online priestore. Viac ako 260 000€ išlo priamo na kampane organizácií súvisiace s hrozbou šírenia pandémie či karanténnymi opatreniami.

 

„Od vypuknutia koronakrízy sledujeme obrovskú vlnu solidarity. Mnohí ľudia, aj keď nečakane zostali  doma, chcú pomáhať a svojimi online darmi podporujú mimovládne organizácie. Najmä tie, ktoré napriek tomu, že im to nikto nenariadil, zostali v teréne a pomáhajú ľuďom bez domova, zraniteľným komunitám, seniorom či zdravotníkom,“ uviedla Zuzana Behríková, manažérka projektu DARUJME.sk.

 

 „Úloha mimovládnych organizácií v spoločnosti má nezastupiteľnú úlohu, čo sa ukázalo na ich rýchlej reakcii aj v tejto situácii. Sme veľmi radi, že tisíce darcov to oceňujú a pomáhajú tam, kde je to potrebné. Čoraz viac darcov je ochotných  podporovať organizácie dlhodobo – už viac ako 5 tisíc darcov má nastavené pravidelné mesačné dary, vďaka ktorým si organizácie môžu v predstihu plánovať aktivity a napĺňať tak svoj verejnoprospešný účel. Bez individuálnych darcov by bola činnosť mnohých organizácií v ohrození, a preto je ich podpora aj naďalej veľmi potrebná.“

 

Od začiatku roka 2020 už vyše 1 milióna

Od januára do polovice júna 2020 sa podarilo vyše 500 zaregistrovaným organizáciám vyzbierať cez online už 1 283 452€. V porovnaní za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka, je to nárast o 69%. V roku 2019 to bolo za celých 12 mesiacov (aj vtedy rekordných) 1 555 695 €. DARUJME.sk prevádzkuje nezisková organizácia Centrum pre filantropiu n.o. a využíva platobnú infraštruktúru darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk.

Detailné štatistiky

 

Apríl 2020

  • Spolu 7297 darcov poslalo 8191 jednorazových darov v celkovej výške 262 201€.
  • Priemerná výška daru bola 32 €.
  • Celkom 5174 darcov poslalo 6016 pravidelných darov v celkovej výške 78 702€.
  • Priemerná výška daru bola 13 €.

 

Obdobie od založenia DARUJME.sk, 2012 – 2020

Za uplynulých 8 rokov existencie DARUJME.sk putovalo na účty organizácií 5 969 730 eur, ako dobrovoľné finančné dary od individuálnych darcov. V systéme DARUJME.sk je dnes zaregistrovaných 509 organizácií, ktoré cez tzv. darcovské stránky môžu prijímať jednorazové aj pravidelné online dary. Možnosť darovať tadiaľ využilo už vyše 65 586 individuálnych darcov – fyzických osôb, ktorí spolu darovali viac ako 298 tisíc darov.

V apríli roku 2019 sa CpF podarilo získať pre DARUJME.sk grant na jeho ďalší rozvoj. Projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Active Citizens Fund