Ako na darcovské výzvy?

Začiatkom leta sme pre zástupcov z organizácií zapojených v DARUJME.sk zorganizovali webinár o tom, ako čo najlepšie využívať nástroj darcovských výziev, tzv. Peer-to-Peer fundraising, a zapojiť do podpory organizácie jednotlivcov aj firmy o čosi viac. DARUJME.sk je darcovský systém iba pre overené mimovládne organizácie. Máme veľkú radosť, že je vás už viac ako 740 a využívate tento efektívny a bezpečný nástroj na budovanie vzťahu medzi vašou organizáciou a darcami. A práve darcovské výzvy vám v tom vedia byť užitočné.

Pozvanie podeliť sa o svoje skúsenosti prijali aj Barbora Nosková a Lenka Czikková z Cesty von, ktoré porozprávali  o kolektívnej darcovskej výzve Rozbehni Omamy. Jana Desiatniková z Nadácie ESET vysvetlila, prečo sa ESET už niekoľko rokov zapája so zamestnaneckými výzvami do Giving Tuesday a ako to vnímajú ich zamestanci.

Darcovské výzvy idú hore

Sme radi, že prispievame k tomu, že darcovské výzvy sú na vzostupe a stále viac jednotlivcov aj firiem má odvahu podporovať prácu mimovládnych organizácií aj týmto spôsobom.

 

Darcovské výzvy v DARUJME.sk

 • Všetky dáta o darovaní, či už cez darovacie stránky alebo darcovské výzvy, nájde organizácia prehľadne v jednej databáze.
 • Organizácia získava kontakt na darcu dokonca aj v prípade, ak nedokončí darovanie, ale iba vyplní formulár. Môže sa mu tak pripomenúť a nadviazať s darcom vzťah.
 • Darcovské výzvy si organizácie v DARUJME.sk nastavia jednorazovo a za pár minút, no predstavujú dlhodobo fungujúci nástroj.
 • Dary posielame organizáciám priebežne a nečakáme na naplnenie cieľovej sumy.
 • Veľký potenciál pre využitie darcovských výziev vidíme v dobrovoľníkoch a pravidelných darcoch vašej organizácie.
 • Zároveň aj darcovské výzvy vám môžu priniesť nové pravidelné dary.
 • Nezabudnite na to, že okrem získavania darov autori výziev šíria hlavne vaše dobré meno a každú darcovskú výzvu vnímajte ako príležitosť na budovanie a posilnenie vzťahu s jej autorom.

 

Cesta von: Rozbehni omamy

Prvý ročník kampane Rozbehni omamy sa konal v roku 2021 ako nápad spojiť každoročný beh riaditeľa Cesty von Pala Hricu a obdobie prijímania nových omám. V organizácii sa tak rozhodli urobiť jednu spoločnú kampaň s využitím viacerých darcovských výziev. V 1. ročníku Rozbehni omamy ich darcovia podporili sumou viac ako 20 tisíc Eur. Ako vyhodnotili kampaň tento rok?

Cesta von má pre vás niekoľko odporúčaní:

 • Informujte o možnosti vytvorenia darcovskej výzvy všade, kde sa dá – na webe, v newslettri, na sociálnych sieťach.
 • Ako rozbehnúť darcovské výzvy u vás? Skúste urobiť pilotnú zbierku vo vašom tíme. Zakladatelia Cesty von svojimi P2P zbierkami naštartovali individuálny fundraising hneď na začiatku a stále v tom pokračujú.
 • Urobte pre svojich autorov výziev manuál s tipmi, ako na úspešnú darcovskú výzvu. Po prvých zrealizovaných výzvach si s autormi zreflektujte čo fungovalo a nefungovalo pri oslovovaní a podľa zozbieraných tipov od autorov si vytvorte vlastný manuál, ktorý funguje u vašej cieľovky.
 • Ak robíte kolektívnu kampaň, komunikáciu k nej spustite aspoň 3 týždne vopred.
 • Pri príprave kampane dajte texty prečítať niekomu mimo organizácie, nech vám dá feedback.
 • Ak plánujete osloviť influencerov alebo firmy, starostlivo si ich vyberte a kontaktujte ich osobne.

 

Firma ESET: firemné výzvy

Firma ESET má tri hlavné piliere svojej koncepcie spoločenskej zodpovednosti: podpora vzdelania, budovanie lepšej spoločnosti a podpora vedy a výskumu. V rámci toho sa každoročne zapája do #GivingTuesday, rozvíja fundraisingové aktivity so zamestnancami napríklad vo forme kvízov alebo realizuje ad hoc zbierky na pomoc v krízach. V prípade #GivingTuesday firma matchuje dary a sumu, ktorú sa podarí vyzbierať pre organizácie zdvojnásobí. Medzi ad hoc zbierky patrí napríklad ESET pre Ukrajinu, kedy sa zamestnanci zúčastnili na spoločnej diskusii o pomoci na Ukrajine a mohli sa tak dozvedieť z prvej ruky o aktivitách Nadácie Integra, ktorú zierkou podporili.

Výhody pre firmu

 • Jednoduché založenie
 • Nepodlieha schvaľovaniu zo strany DARUJME.sk
 • Administratívna nenáročnosť pre firmu
 • Možnosť realizovať interné neverejné zbierky
 • Nástroj na budovanie hodnôt a vzťahov vo firme

 

Výhody pre organizáciu

 • Nástroj na prehĺbenie spolupráce s firmou
 • Mnohé firmy matchujú (znásobujú) dary
 • Spojenie s firmou zvýši vašu dôveryhodnosť
 • Získate množstvo nových kontaktov, ktoré sa môžu dozvedieť o vašej práci

 

Čo funguje?

Za tie roky sme v DARUJME.sk odpozorovali, že:

 • Úspešnejšie sú výzvy jednotlivcov ako skupín, napr. kamarátov, kde môže nastať problém zdieľanej zodpovednosti. Ak sa už rozhodnete pre kolektívne výzvy, tak tam niekedy dobre funguje vzájomné súperenie autorov výziev.
 • Známe osobnosti ako autori výziev sú úspešní len ak sa naozaj zapoja, prejavia úprimný záujem o tému a viacnásobne vyzvú na podporu.
 • Pre autora ako jednotlivca, ak zrovna nie je infuencer, je ideálny odstup medzi výzvami aspoň 1 rok.
 • Pre darcov je často dôležitejší autor výzvy ako organizácia, preto pošlite týmto darcom po skončení výzvy špeciálne poďakovanie s informáciou o tom ako ich dary pomôžu. Dajte im príležitosť zoznámiť sa s vašou prácou a organizáciou.

 

Nezabudnite, že…

Potenciálni autori výziev sú už teraz okolo vašej organizácie – oslovte ich! Dajte svetu vedieť, že aj pre vašu organizáciu je možné spraviť výzvu a zverejnite túto možnosť na vašom webe a sociálnych sieťach. Zamerajte sa na narodeninové výzvy a oslovte firmy. V treťom sektore máme všetci skúsenosť, že nie je ľahké požiadať o peniaze, i keď ide o verejnoprospešný účel. Preto podporujte svojich ambasádorov (autorov výziev) a dajte im vedieť, že robia úžasnú vec a sú pre vás dôležití.

Držíme palce a prajeme veľa úspešných darcovských výziev 🙂

Aktualizované 31. mája 2023