Ako si stanoviť ciele mailingu a prečo segmentovať príjemcov

V časoch, keď mobilné telefóny kontrolujeme 80 – 100x denne a maily v nich niekoľkokrát za deň, nevyužiť možnosť oslovenia darcov týmto spôsobom, by bola mimoriadne premárnená príležitosť. Veď práve vďaka emailu môžete darcov osloviť doslova kdekoľvek.  Ako to však robiť tak, aby mailingy prinášali želaný efekt?

V predchádzajúcom blogu sme vymenovali postupnosť krokov pri tvorbe mailingov. Teraz si bližšie popíšeme prvé dva.

1. Zadefinujte si cieľ, ktorý chcete mailingom dosiahnuť

Všeobecne možno mailingom naplniť rôzne ciele v závislosti od vašich aktuálnych potrieb a tiež podľa toho, komu mailing odosielate a v akej fáze „vzťahu“ k vašej organizácii sa dotyčný práve nachádza.

V prípade, že by ste radi využili mailing na dosiahnutie viacerých cieľov (budovanie povedomia o vašej organizácii, pozvánku na vianočný event a pod.), je treba stanoviť si pre každý mailing iba jeden cieľ. Ten bude splnený po kliknutí na Call-to-Action (CTA)  prvok (link, button…). V opačnom prípade príjemcu zmätiete a sami sebe sťažíte možnosť vyhodnocovania.

V inom, ako predvianočnom období by bolo fajn vymýšľať rôzne aktivity na rozšírenie vašej databázy, budovanie dôvery či iné zapojenie do činnosti organizácie…

V čase Vianoc však bude najpravdepodobnejším cieľom vášho mailingu získanie finančnej podpory. Viete tento cieľ upresniť? Koľko nových darcov by ste chceli získať, u koľkých by ste chceli aby zvýšili svoj pravidelný dar a na akú výšku?

A akým spôsobom osloviť kontakty vo vašej databáze tak, aby sa vám tieto finančné ciele podarilo naplniť?
A tak sa plynulo dostávame k druhému bodu:

2. Segmentujte databázu príjemcov a vytvorte spôsob oslovenia vhodný zvlášť pre každý segment

Tí z vás, ktorí sa s nami stretli na osobných konzultáciách už isto počuli naše „poúčanie“ o poctivej práci s kontaktami a s databázou 🙂
Čo to presne znamená?

Segmentácia je rozdelenie všetkých kontaktov vašej databázy do ucelených skupín tak, že v tej istej skupine (segmente) majú rovnaké vlastnosti, preferencie, záujmy alebo rovnaké správanie vo vzťahu k vašej organizácii. Na základe týchto poznatkov ich následne dokážete osloviť oveľa presnejšie, s obsahom, ktorý ich bude naozaj zaujímať.

Možnosti segmentácie sú dané najmä veľkosťou vašej databázy a množstva informácií, ktoré o jednotlivých kontaktoch máte. Segmentovať je možné podľa množstva kritérií.

Ak pracujete s dátami, ktoré vám ponúka DARUJME.sk, dostanete sa k nasledovným údajom:

 • Celkový počet darcov a ich delenie na:
  • aktívni darcovia
  • darcovia, ktorí zrušili svoj pravidelný príspevok
  • darcovia, ktorí nikdy nedarovali…
 • Na akú kampaň darcovia prispeli/prispievajú
 • Výška jednorazového daru
 • Počet pravidelných darov ktoré vám venovali a ich výška
 • Dátum darovania

Ako vám tieto informácie môžu pomôcť pri tvorbe mailingu?

a) dokážete si stanoviť ciele presné, merateľné, dosiahnuteľné a časovo ohraničené – tzv. SMART ciele
b) podľa toho, v akom k vašej organizácii sa príjemca práve nachádza, dokážete preňho vytvoriť taký obsah, ktorý bude preňho zaujímavý a osloví ho najlepšie.

Segmentacia darcov, Donor journey

V ďalšom blogu si povieme viac o tvorbe darovacích stránok, vďaka ktorým budete môcť  jednotlivé mailingy čo najlepšie testovať. Rovnako popíšeme ostatné kroky, ktoré vám pomôžu pri tvorbe úspešného vianočného mailingu. Preto neváhajte prihlásiť sa na odber noviniek 🙂