Rok 2023 v DARUJME.sk

Už 11 rokov pomáhame mimovládnym organizáciám získavať dary na ich činnosť. Vďaka našim darovacím stránkam má skúsenosť s darcovstvom už vyše 285 tisíc ľudí a spracovali sme viac ako milión darov. V DARUJME.sk máme radi dáta a štatistiky a teraz vám prinášame náš pohľad na darovanie v roku 2023. Chcete vedieť dobrú správu? Napriek inflácii a mnohým krízam, stále viac ľudí si uvedomuje a podporuje dôležitú prácu mimovládnych organizácií, ktoré často dopĺňajú a suplujú štát.

Všetky informácie o roku 2023 v DARUJME.sk na jednom mieste nájdete v prezentácii Aký bol rok 2023?

Organizáciám aktívnym v DARUJME.sk sme pomohli získať v minulom roku viac ako 6 a pol miliónov eur od individuálnych a firemných darcov.

Najviac podpory od ľudí smerovalo na aktivity organizácií ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita či Cesta von, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi. Finančná podpora v roku 2023 prišla od viac ako 70-tisíc jednotlivcov a firiem.

Ako pomáhajú peniaze od darcov?

Aj keď najviac financií posielajú darcovia na priamu pomoc ľuďom v núdzi, nezabúdajú ani na podporu iných tém, na ktorých im záleží.

Ľudia v roku 2023 podporili napríklad aj ochranu životného prostredie alebo lepšiu vymožiteľnosť práva. Darcom a darkyniam záleží aj na komunitnom živote, vzdelávaní, kultúre alebo ľudských právach.

Dary v kríze aj na bežnú činnosť

Vidíme, že darcovia v roku 2023 opäť prispievali v krízových situáciách v zahraničí, kedy bolo treba pomáhať tu a teraz. Išlo najmä o zemetrasenie v Turecku, Sýrii a Maroku alebo zničenie priehrady na Ukrajine. Krízová podpora však neznižuje dary na dlhodobú činnosť organizácií na Slovensku v iných dôležitých oblastiach.

Darcovia a darkyne uprednostnili v minulom roku jednorazové finančné príspevky, ale stále častejšie podporujú organizácie aj dlhodobo a pravidelne. Prostredníctvom jednorazových príspevkov darovali viac ako 4 milióny eur, pričom hodnota priemerného daru bola 49,70 eur. Najvyššia jednorazovo darovaná suma dosiahla 19 539 €.

Sme radi, že čoraz viac darcov si uvedomuje, že pravidelné dary umožňujú mimovládkam lepšie plánovať svoje aktivity a dlhodobo rozvíjať ich primárne témy a poslanie. Pravidelné mesačné dary, ktorých výška v roku 2023 dosiahla takmer 2,5 milióna eur, tvorili 37 % z celkovej získanej sumy. Priemerný pravidelný dar sa pohyboval v hodnote 16,73 eur a najvyšší prichádza vo výške 2-tisíc eur. V decembri 2023 bol počet prijatých pravidelných darov 13 264, čo je o 983 viac než v decembri 2022.

Darcovské výzvy

Darcovské výzvy boli aj v roku 2023 obľúbeným nástrojom darcov. Stále viac jednotlivcov aj firiem má odvahu podporovať prácu mimovládnych organizácií aj týmto spôsobom. V minulom roku bolo cez DARUJME.sk darovaných na darcovských výzvach 256 300 €. Jednotlivci (aj influenceri) si vytvárajú darcovské výzvy najčastejšie pri príležitosti narodenín alebo výnimočného výkonu. Firmy zase oceňujú možnosť spraviť internú darcovskú výzvu medzi zamestnancami a spolupracovníkmi firmy.

Najúspešnejšie darcovské výzvy minulého roku boli:

 

Darcovstvo firiem

Firmy môžu jednoducho podporiť organizácie cez ich darovacie stránky v DARUJME.sk. Firemným darcom automaticky posielame potvrdenie do účtovníctva.

Mnohé firmy chcú podporiť aktivity neziskoviek a motivujú zamestnancov, aby pomáhali spolu s nimi cez darcovské výzvy. Dary svojich zamestnancov môže firma aj znásobiť matchingom. Jednou z noviniek roku 2023 je, že matching už umožňujeme aj na darovacích stránkach.

Sme s vami už 11 rokov

Keď sa pozrieme na 11 rokov fungovania DARUJME.sk z nadhľadu a vidíme, ako darcovstvo na Slovensku postupne rastie, máme obrovskú radosť. Ľudia darovali na dôležité témy už viac ako 28 miliónov eur.

V roku 2022 sme zaznamenali výnimočnú vlnu solidarity hneď po vypuknutí vojny na Ukrajine. Rok 2023 priniesol hlavne dary na bežnú činnosť mimovládnych organizácií a my sme radi, že darcovstvo na Slovensku z roka na rok rastie.

Všetky informácie o roku 2023 v DARUJME.sk na jednom mieste nájdete v prezentácii Aký bol rok 2023?

Ďakujeme

Darcom, ktorí neváhajú a podporujú organizácie v ich zmysluplnej činnosti. Ľuďom v organizáciách, ktorí zanietene menia svet okolo seba k lepšiemu. Partnerom a firmám, ktoré sa zapájajú a podporujú neziskový sektor na Slovensku. Všetkým, ktorí chcú pomáhať a podporujú dobré skutky.

Sme tu pre vás

Záleží nám na tom, aby boli organizácie pri budovaní vzťahu s darcami čo najúspešnejšie. Aj preto okrem programovania nových funkcií nášho systému organizujeme aj rôzne vzdelávacie aktivity a celoročne poskytujeme organizáciám konzultácie, ako čo najlepšie osloviť darcov a zostať s nimi v kontakte.

Ak potrebujete poradiť alebo skonzultovať váš nápad, sme tu pre vás na info@darujme.sk.

Ak ešte nie ste v DARUJME.sk a chceli by ste byť, zaregistrovať sa môžete tu.

DARUJME.sk je prvý a najväčší nekomerčný darcovský systém, prostredníctvom ktorého môžu ľudia bezpečne a spoľahlivo darovať finančný príspevok niektorej z overených mimovládnych organizácií. Od roku 2012 pomohlo mimovládnym organizáciám získať viac ako 28 miliónov eur. Prevádzkuje ho Centrum pre filantropiu n.o., ktoré už 21 rokov aktívne prispieva k rozvoju darcovstva na Slovensku.

 

 

Publikované 16. januára 2024