Rekordný rok 2019

Rekordný rok 2019

Darovací systém DARUJME.sk láme rekordy

Rekordných 1 555 695 EUR sa podarilo získať od svojich darcov v roku 2019 organizáciám zapojeným v systéme DARUJME.sk. Nárast oproti predchádzajúcemu roku bol 46%-ný. Od založenia DARUJME.sk v roku 2012 do dnešného dňa prešlo systémom neuveriteľných 4 784 285 EUR. Slovenský darovací systém má dnes zaregistrovaných už 450 mimovládnych organizácií.

 Nekomerčný projekt DARUJME.sk založila v roku 2012 organizácia Centrum pre filantropiu n.o. (CpF) s cieľom pomôcť neziskovému sektoru na Slovensku získavať finančné prostriedky na verejnoprospešné projekty od individuálnych darcov cez internet. Zámerom bolo ponúknuť mimovládnym organizáciám (MVO) a ich darcom jednoduché a predovšetkým dôveryhodné prostredie na získavanie darov online. Ľudia na Slovensku tak môžu rovnako ako nakupovať, aj rýchlo a jednoducho darovať cez internet.

DARUJME.sk ako fundraisingový nástroj ponúka organizáciám zabezpečenú platobnú bránu, ktorá integruje všetky populárne platobné metódy v online. Vďaka nemu si mimovládky môžu bez nutnosti programovania či priamej spolupráce s bankami za chvíľku zriadiť svoju vlastnú darovaciu stránku a požiadať verejnosť o podporu svojej činnosti. Darcovia potom darujú priamo na weboch organizácií. Môžu si preštudovať ich projekty a aktivity a sami sa rozhodnú či a v akej výške ich podporia.

“Zo získaných darov profitujú najmä klienti mimovládnych organizácií – deti, seniori, zdravotne postihnutí, ľudia, ktorí bojujú proti korupcii či za zlepšenie životného prostredia. Pravidelné dary umožňujú organizáciám lepšie si naplánovať činnosť a venovať sa primárne svojmu poslaniu – zlepšovaniu fungovania spoločnosti pre nás všetkých“, priblížila DARUJME.sk jeho manažérka Zuzka Behríková.  

 

Za celé obdobie 2012 – 2019

Za uplynulých 7 rokov existencie DARUJME.sk putovalo na účty organizácií 4 784 285 EUR, ako dobrovoľné finančné dary od individuálnych darcov. V systéme je dnes zaregistrovaných 450 organizácií, ktoré cez tzv. darovacie stránky môžu prijímať jednorazové aj pravidelné online dary. Možnosť darovať tadiaľto využilo už vyše 52 tisíc individuálnych darcov – fyzických osôb, ktoré spolu darovali viac ako 245 tisíc darov.

Výsledky za rok 2019

V minulom roku bolo cez DARUJME.sk darovaných rekordných 1 555 695 EUR, čo je o 46% viac než v roku 2018. Spolu získali zapojené organizácie 78 413 darov od celkového počtu 21 888 darcov. Zaregistrovalo sa 71 nových organizácií.

Najvyššia darovaná jednorázová suma bola 25 000 EUR. Darcovia najčastejšie darujú dar vo výške 10 EUR. Najštedrejší mesiac bol december, kedy bolo darovaných až 259 028 EUR. Dňom, kedy ľudia darovali najviac v roku 2019, bol 11.apríl.

Ako uviedla Zuzka Behríková, Aj keď cez DARUJME.sk prešli aj veľké dary, väčšina darcov daruje sumu vo výške 10€.  Aj malá čiastka pomôže.”

Viac zaujímavých informácií a detailné štatistiky za rok 2019 v DARUJME.sk nájdete na stránke: tiny.cc/zkkukz

DARUJME.sk sa ako služba pre organizácie venuje aj ich vzdelávaniu, najmä v oblasti komunikácie a budovania vzťahov s darcami. Šíri osvetu o online fundraisingu a darcovstve. Učí tiež ľudí zbierať dary pre organizácie cez darcovské výzvy (tzv. peer 2 peer fundraising).

V apríli roku 2019 sa CpF podarilo získať pre DARUJME.sk grant na jeho ďalší rozvoj. Projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

 

Darcovské výzvy – peer 2 peer fundraising

Koncom roka 2019 spustil tím DARUJME.sk osvetovú infokampaň na podporu online darcovstva na Slovensku cez darcovské výzvy, tzv. „peer2peer fundraising“. Ide o inovatívny spôsob zberu darov pre organizácie, kedy sa jednotlivci rozhodnú stať sa ambasádormi niektorej neziskovky a pri určitej príležitosti vyzvú svoje okolie o spoločnú pomoc. Kampaň je financovaná z programu ACF-Slovakia.

Zatiaľ čo sociálna sieť FB apeluje na svojich užívateľov, aby vytvárali napríklad narodeninové zbierky pre celosvetové a globálne organizácie (slovenské MVO v ponuke nezahŕňa), DARUJME.sk sa cielene zameriava na naše lokálne organizácie pôsobiace na Slovensku.

V infokampani používame slovenský výraz darcovská výzva (p2p výzva). Kampaň je zameraná predovšetkým na aktívnych ľudí, ktorí si uvedomujú, že na svete je vždy niekto v ťažšej životnej situácii než oni sami a namiesto napríklad daru k narodeninám či svadbe, sa rozhodnú požiadať svoje okolie o podporu pre organizáciu, ktorá pomáha iným.

Darcovské výzvy vytvárajú jednotlivci (súkromné osoby, dobrovoľne a vo svojom voľnom čase), ktorí sa stanú ambasádormi organizácií. Populárne sú napríklad narodeninové výzvy, výzvy pri príležitosti svadby, výročia, osláv… ale aj výzvy pred športovým výkonom (preteky, pochod, maratón,…), či v situácii, kedy sa ambasádori rozhodnú urobiť zmenu vo svojom živote (prestanú fajčiť, jesť mäso, piť alkohol, schudnú, začnú cvičiť, radikálne zmenia svoj účes, nechajú si narásť dlhú bradu… a pod.) alebo sa motivujú k prekonaniu inej veľkej výzvy (preplávajú prieplav, prejdú pešo obrovský úsek, vystúpia na vysokú horu, začnú hrať na hudobný nástroj a podobne). Čokoľvek, čo je pre niekoho výzvou, môže byť premenené na výzvu darcovskú – v prospech neziskovky, ktorej dôveruje a ktorú sa rozhodne podporiť.

DARUJME.sk prevádzkuje nezisková organizácia Centrum pre filantropiu n.o. (CpF), je nadstavbou darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk, s ktorým využíva spoločnú platobnú infraštruktúru.

PREZENTACIA_Darujme.sk _ Zhrnutie roku 2019

 

Publikované 21. januára 2020