Dáta o darcovstve na DARUJME nielen zo Slovenska…

Akú úlohu hrá v online darcovstve rýchlosť? Prečo dáva zmysel ponúknuť aj vyššie čiastky daru? Kedy ľudia darujú najviac?

Pandémia Covid-19, tornádo na Morave, vojna na Ukrajine… Posledné tri roky zamávali celým naším svetom, ako sme ho poznali. Zmenilo sa mnohé, vrátane darovania. Aj preto sme v DARUJME.sk spojili sily a predovšetkým dáta s bratmi Čechmi z Darujme.cz a pozreli sme sa na to, ako online SK/CZ darovanie funguje. Aké sú trendy a čo nás môžu (nielen) krízy naučiť?

Rýchlosť: kto zaváhal, už stojí opodiaľ…

Všetci sme to veľakrát počuli a čítali. Všetci to vieme! Ale ruku na srdce, keď príde niečo naozaj nečakané, sme pripravení konať rýchlo? Tu a v tomto momente? Teraz nemáme na mysli samotnú pomoc, zmenu alebo cieľ, ktorý napĺňame, pretože tam ako mimovládky spravidla excelujeme, sme flexibilní a rýchli. Ale sme rovnako rýchli aj vo fundraisingu? A dá sa vlastne dobre „online fundraisovať“ bez rýchlosti?

Jedným slovom – nedá! Rýchlosť je zásadná. Tak, ako musíme v krízach čo najskôr, najlepšie a najefektívnejšie pomáhať, tak treba rovnako rýchlo o tom povedať a požiadať o podporu. Dáta z DARUJME.sk, rovnako ako Darujme.cz to úplne jasne dokazujú na príkladoch desiatok kampaní, výziev a predovšetkým samotných darov v rámci pomoci za covidové vlny, tornáda na Morave alebo vojny na Ukrajine.

Prvé minúty, hodiny, maximálne dni sú rozhodujúce. Kampaň po týždni, resp. dokonca aj po troch dňoch, má už oveľa menšie šance. Štedrosť a solidarita sú ľuďom – darcom vlastné. Ak požiadame o podporu a najmä požiadame včas, ľudia to ocenia a darujú. Rovnako ako majú potreby tí, ktorým pomáhame, majú potreby aj darcovia – chcú konať, chcú byť akční a pomôcť, chcú byť súčasťou príbehu, chcú podporiť. Hneď! Pokiaľ teda požiadame a v prípade tzv. emergency situácie často „hoci len“ zverejníme výzvu a to okamžite, šance na úspešný fundraising sa zvyšujú. Áno, sú situácie, kedy boli úspešné kampane aj týždeň „po katastrofe“, ale je to skôr výnimka. Ten, kto začne okamžite, rapídne zvýši šancu na získanie darov, vďaka ktorým bude schopný vzniknutú situáciu, problém, či nešťastie riešiť a pomáhať.

Pomoc Ukrajine – SVK

Tento graf prezentuje zaslané dary – pomoc pre Ukrajinu na kampane cez DARUJME.sk v prvom mesiaci. Úplne jasne demonštruje, že prvé 3 dni sú kľúčové. Rovnako tak tomu bolo aj v prípade darovania v Českej republike cez kampane a zbierky na Darujme.cz.

Pomoc Ukrajine – CZ

Mimoriadne udalosti vždy mobilizujú aj tých, ktorí bežne nedarujú alebo darujú iným spôsobom. V prípade pomoci pre Ukrajinu dáta z DARUJME.sk a Darujme.cz ukazujú, že viac ako polovica darcov dovtedy cez Darujme nedarovala. Je teda veľkou zodpovednosťou nás všetkých mimovládok, aby sme sa o nových darcov starali, dali im vedieť, čo sa vďaka ich pomoci podarilo a sprostredkovali im jedinečný vzťah darcu a obdarovaného, ​​ktorý mení svet. Spoločne!

Priama skúsenosť z kríz nám ukazuje, že staré známe pravidlo: ľudia darujú ľuďom, naďalej platí. Vážnosť situácie koreluje s výškou pomoci a jednotlivých darov, rovnako ako dĺžkou trvania. Ľudia v krízach neprestávajú darovať ani na iné témy ako tie najaktuálnejšie. Napriek covidu, vojne alebo vysokej inflácii posledných mesiacov darovanie naďalej rastie. Darcovia nezastavujú pravidelné dary. Dokonca pribúdajú nové pravidelné dary pre organizácie pomáhajúce v kríze. Pokiaľ si hovoríte, či fundraising a online fundraising môže fungovať aj v týchto ťažkých časoch, verte, že môže a funguje!

Dary pre UA vs. iné témy

Potvrdzujú to aj domáce dáta. Keď porovnáme darovanie na pomoc Ukrajine a darovanie na iné témy, nedochádza k výraznému poklesu. Napriek tomu má zmysel odložiť plánovanú kampaň, ak sa netýka emergency pomoci v kríze.

Pravidelní darcovia sú cestou k stabilite

Počet pravidelných darov cez DARUJME.sk stúpa každý rok. Rovnako aj darovaná suma.

Darovaná suma cez pravidelné dary

Má zmysel žiadať 10 EUR alebo skôr 100 EUR?

Slovenské aj české Darujme sú nástrojom pre fundraiserov. Podoba „darovacieho formulára“ a ponuky súm na darovanie je vždy plne v rukách organizácie, ktorá dary zbiera. Skúsenosti z posledných rokov opreté o analýzu stoviek tisíc darov naprieč jednotlivými organizáciami a kampaňami nám prináša zaujímavý pohľad, ako je možné čiastky nastaviť a o koľko žiadať.

Najčastejšie jednorazové dary 2022

Najčastejšie nové pravidelné dary 2022

Slovenské organizácie majú najčastejšie nastavené čiastky pre jednorazový dar 10 EUR, 20 EUR, 30 EUR a 50 EUR. Pre pravidelný mesačný dar sú najčastejšie sumy 10 EUR, 15 EUR, 20 EUR a 30 EUR. Keď sa však pozrieme, koľko jednotlivo nastavené darovacie tlačidlá priniesli celkovú sumu darov, situácia sa významne zmení.

Príklad z reálnej kampane na pomoc Ukrajine v roku 2022

Poviete si, že to je základná matematika. My súhlasíme a nezostáva nám iné, než doplniť, že ponúknuť darcom možnosť podpory vo výške 100 EUR v bežnej kampani a 500€ pri emergency jednoducho dáva zmysel. Ako fundraiseri by sme mali vnímať, že darca nepozná činnosť neziskovky do detailu, nevie, koľko by mal darovať alebo aká čiastka dáva zmysel. Keď to zjednodušíme, tak samotné ponúknutie možnosti daru vo výške 100 EUR celkom určite nikoho neurazí a naopak môže znamenať významný vplyv. Naopak ak požiadame a ponúkneme tlačidlá vo výške 5 – 10 – 20 EUR, nemalo by nás prekvapiť, že majorita daruje 10 EUR a vyššie dary skrátka nebudú zastúpené.

Obdobnú skúsenosť majú tiež na Darujme.cz a keby sme tak mali dať (ne)vyžiadanú radu pre fundraiserov, určite odporúčame zvážiť do vašej darovacej stránky zaradiť možnosť daru v už spomínanej sume 100 EUR, ale aj 200 EUR či 500 EUR. Je to príležitosť, ktorá sa oplatí.

Vianoce sú nielen sviatky pokoja a mieru, ale aj štedrosti.

Nikoho neprekvapí, že december a darovanie k sebe neodmysliteľne patria. Keď sa pozrieme pod pokrievku, tzn. na počty zadaných a darovaných darov v decembri, začnú sa diať divy.

Graf ukazuje, že darovanie v decembri má minimálne 3, resp. viac vrcholov. Tým prvým býva Giving Tueday, ktorý sa koná zvyčajne na prelome novembra/decembra. Ďalšie súvisia s kampaňami jednotlivých organizácií a oslovovaním darcov. Ale tiež celkom jasne dokazuje, že požiadať iba na začiatku decembra a už žiadosť nezopakovať alebo sa nepripomenúť, je veľká škoda. Zaujímavé sa ukazujú najmä 2 týždne pred Štedrým dňom ale aj pracovné dni po 2. sviatku vianočnom.

Aby to bolo ešte zaujímavejšie, pozreli sme sa na priemernú výšku darov v decembri. Dáta za posledné 3 roky ukazujú, že čím bližšie ku koncu roka, konkrétne necelé 2 posledné týždne roka (od 23.12.) tým rastie priemerná hodnota daru. Najvyššie priemerné sumy prichádzajú po Vianociach. S tým samozrejme ako fundraiseri môžeme v kampaniach cielene pracovať. Pretože požiadať a poďakovať je to, čo bude vo fundraisingu fungovať na veky vekov.

 

Naša téma je veľmi zložitá, na to je ťažké získať dary. Naozaj?

Hlavu hore! Rozhodne netvrdíme, že fundraising je prechádzka ružovou záhradou, ale zahraničné, rovnako ako slovenské aj české dáta nepotvrdzujú, že by existovala téma, na ktorú nikto nedaruje. Sme si vedomí balansovania na tenkom ľade a tušíme, že nejeden fundraiser bude tvrdiť, že pomoc opusteným zvieratám je tá najjednoduchšia téma… Keď sme však porovnali dáta podľa tém kampaní a zbierok na DARUJME.sk od roku 2019, sú zastúpené všetky témy a žiadna nijako rapídne neprevyšuje ostatné. Ukazuje sa, že rolu zohrávajú iné faktory:  vysvetlenie témy, zrozumiteľnosť, aktuálnosť, schopnosť osloviť darcu, jednoduchosť, zmena a dopad,… než len to, či ide o spomínanú pomoc zvieratám, ohrozeným deťom alebo problematiku ľudských práv.

Darcovské výzvy idú hore

Darcovské výzvy sú nástroj Peer-to-Peer fundraisingu, kedy môžu ľudia robiť časovo obmedzenú zbierku pre neziskovku medzi svojimi známymi. Stále viac jednotlivcov aj firiem má odvahu podporovať prácu mimovládnych organizácií aj týmto spôsobom. Nebojte sa ich osloviť.

Darovaná suma cez výzvy

Len v tomto roku sa na darcovských výzvach darovalo viac ako 430 tisíc EUR. Jednotlivci (aj influenceri) si vytvárajú darcovské výzvy najčastejšie pri príležitosti narodenín alebo výnimočného výkonu. Firmy zase oceňujú možnosť spraviť internú darcovskú výzvu medzi zamestnancami a spolupracovníkmi firmy. Vnímajte darcovské a firemné výzvy ako nástroj na prehĺbenie vzťahu s vašimi darcami a nezabudnite, že okrem samotného zbierania peňazí, autori výziev šíria hlavne vaše dobré meno.

Veríme, že vám vyššie uvedené fakty poslúžia ako inšpirácia pre vaše kampane. Je jasné, že nie všetko bude platné pre každú organizáciu alebo typ fundraisingu. Avšak s ohľadom na množstvo „dobra“, ktoré cez DARUJME CZ/SK prebehlo za posledné roky, považujeme tieto dáta za hodné pozornosti.

 

Všetky dáta sú k 30.9.2022

 

Publikované 9. októbra 2022