tipy na mailing pre fundraiserov

4 dôležité časti presvedčivého fundraisingového emailu

Každý profesionálny fundraiser povie, že vo fundraisingu ide o viac, než o jednoduché požiadanie o darovanie. Vyžaduje stratégiu, vytrvalosť a pochopenie vášho publika. Predovšetkým ale závisí od zvládnutia jedinečného umenia presviedčania.

Ak chcete vytvárať podporovateľov pre vašu organizáciu, musíte byť schopní vytvárať presvedčivé výzvy, ktoré ovplyvnia tých, ktorých oslovujete. Tie musia vysvetliť situáciu a dôvody žiadosti o podporu spôsobom, ktorý inšpiruje – a čo je dôležitejšie, vyvolá aktivitu. Aby sme vám pomohli aplikovať toto „múdro“ do vašej mailingovej kampane, prinášame 4 dôležité časti presvedčivého fundraisingového emailu.

Vytvorte naliehavosť
Naliehavosť je kľúčovým prvkom akejkoľvek prosby o podporu. Váš e-mail by mal motivovať ľudí reagovať ihneď, v opačnom prípade je možné, že nebudú konať vôbec.

Jednoduchým spôsobom, ako podporiť naliehavosť, je použitie termínov. Časovo ohraničená kampaň motivuje ľudí, aby sa zapojili teraz a tým sa stali súčasťou dosiahnutia stanoveného cieľa.

Ďalším spôsobom, ako vyvolať urgenciu, je zvýrazniť dôležitosť práce vašej organizácie a jej potreby. Chcete, aby ľudia cítili, že to, o čo ich žiadate, je mimoriadne dôležité a preto si zaslúži okamžitú reakciu.

Povzbudiť ľudí, aby konali teraz môžete aj tým, že im jednoducho poviete, prečo to majú spraviť, pričom použijete slovo „pretože“.
V jednom experimente sociálna psychologička Ellen Langer zistila, že ak pri prosbe použijete aj dôvod, prečo by vám malo byť vyhovené, zvýšite účinnosť požiadavky až o 34%.

„Darujte dnes, pretože Tatry potrebujú vašu ochranu.“

Povedzte príbeh
Sila príbehu spočíva v tom, že vytvára zmysluplné spojenie medzi vami a vašim publikom. Príbehom vytvárate skúsenosť, ktorá je pre ľudí hmatateľná a dokáže ich „vtiahnuť ich do deja“. Príbeh je nositeľom vašej emócie, ktorú prinášate ľuďom.

Skúste sa zamyslieť, aký príbeh vašej organizácie a v akej forme, by ste vedeli vložiť priamo do emailu. Pracujte s vizuálnymi formátmi, akými sú video a fotografie. Čím kvalitnejšie, tým lepšie, dôležitá je však autenticita.

 • Poproste o spoluprácu toho, komu ste pomohli
  Jednou vetou predstavte situáciu, aká bola pred vašou pomocou. Vložte obrázok, ktorý hovorí o zlepšení situácie a doplňte ho jednou vetou. Pracujte s priamou výpoveďou toho, komu ste pomohli. Nakoniec, nezabudnite pripojiť výzvu, prosbu o pomoc a podporu a CTA prvok s preklikom na darovaciu stránku.
  Pozor: s príbehmi konkrétnych ľudí pracujte citlivo a eticky, iba so súhlasom dotknutej osoby. Cieľom nie je citové vydieranie, ale pozitívna motivácia.
 • Dokumentujte a hovorte o tom, čo robíte
  Spojte ľudí s vašou prácou, ukážte im, na čom robíte a ako to vyzerá, ukážte, že tvrdo pracujete a že ich podpora nevyjde nazmar. Takto dokumentovaná práca je skvelý materiál na emailové kampane a tiež pre komunikáciu na sociálnych sieťach.
 • Ukáže obrázky/video „Pred a po“
  Toto je veľmi efektívna cesta, ako ukázať výsledky vašej práce veľmi hmatateľným spôsobom, ktorý ukazuje na význam a pozitívne výsledky vašej práce. Konkrétne vyčíslite, koľko peňazí tento výsledok stál a informujte o tom, koľko takýchto výziev pred vami ešte stojí. Opäť, nezabudnite apelovať na fakt, že bez pomoci darcov to nezvládnete.
 • Požiadajte niekoho z vašej organizácie, dobrovoľníka či významného podporovateľa, ktorý má veľa fanúšikov, aby rozpovedal svoj príbeh spojený s vašou organizáciou.
  Čo ho motivovalo venovať svoj čas a energiu /peniaze, práve tejto činnosti, práve vašej organizácii? Prečo si myslí, že to má zmysel? Čo ho na tejto práci teší?
  Práve osobné svedectvo hlboko zainteresovanej osoby môže ľudí osloviť a motivovať ich, aby podporili vašu činnosť.

Ak si trúfate, môžete sa nechať inšpirovať aj takýmto odvážnym spracovaním témy do príbehu. Nešlo síce o kampaň s finančným cieľom, ale je skvelým príkladom toho, ako práve príbeh dokáže byť účinným nositeľom toho, čo chcete povedať. Kampaň naplnila cieľ na 586 %.

Dbajte na jednotný grafický vizuál emailu a darovacej stránky
Uistite sa, že dizajn a grafika vášho emailu sú v súlade s vašou darovacou stránkou. Nemalo by sa stať, že potenciálneho darcu zaujme váš email a po prekliku na darovaciu stránku zostane v pochybnostiach, či je na správnom mieste.
V ideálnom prípade, pokročte ešte ďalej a vytvorte darovaciu stránku konkrétne k danému emailu. To znamená, že tému, ktorú komunikujete v emaily, budete komunikovať aj na darovacej stránke ako obsahom, tak aj formou.

Škrtajte a zjednodušujte
Častou chybou pri mailingových kampaniach je, že organizácie sa snažia do jedného emailu zmestiť príliš veľa informácií. V praxi to potom vyzerá tak, že v emaily sa nachádza množstvo textov, obrázkov, infografík a rozdielnych odkazov, ktoré príjemcu zbytočne zahltia a zmätú.
Pri tvorbe mailingu berte do úvahy, že príjemca mu bude venovať iba pár sekúnd – čím sa myslí doslova pár a môžete rátať s maximálnym časom 8 sekúnd. Vyberte si preto iba jedno posolstvo, ktoré chcete priniesť, stručne ho popíšte, vyškrtajte všetky nepotrebné a zbytočné slová, pridajte vizuálny obsah a výrazný Call-to-action prvok.

jendoduchy newsletter

Máte záujem aj o ďalšie typy pre rozvoj online darcovstva? Prihláste sa na odber newslettra.