20 miliónov Eur na dobré veci

234 768 darcov spolu s ľuďmi z mimovládnych organizácií mení našu spoločnosť k lepšiemu. Suma, ktorou títo darcovia podporili prácu neziskoviek od začiatku fungovania DARUJME.sk prekročila 20 miliónov Eur.

Tešíme sa, že DARUJME.sk je stabilným nástrojom na dlhodobé získavanie darov a budovanie vzťahov s darcami už pre viac ako 760 mimovládnych organizácií.

DARUJME.sk už 10 rokov zásadným spôsobom ovplyvňuje prostredie online fundraisingu na Slovensku. Je to jediná služba, ktorá sa špecializuje na mimovládne organizácie a poskytuje im rôzne možnosti na získavanie darov cez internet od individuálnych alebo firemných darcov. Darovanie pre nás nie je len o peniazoch, ale o zapájaní darcov do príbehu organizácie, preto priebežne vzdelávame organizácie v tejto oblasti. Dlhodobo tak prispievame ku kultivácii darcovského prostredia na Slovensku.

Ak ešte nie ste v DARUJME.sk a chceli by ste byť, zaregistrovať sa môžete tu.

 

Publikované 3. novembra 2022