Lektori programu

Andrej Csino, United Brand Advisors

v marketingu pracuje 17 rokov ako kreatívny riaditeľ a stratég. Je držiteľom viacerých ocenení a prednáša na Katedre marketingovej komunikácie FiF UK.

Zuzana Behríková, Centrum pre filantropiu

v mimovládnom sektore pôsobí vyše 17 rokov a rozumie potrebám organizácií, s ktorými spolupracuje. Je manažérkou projektu DARUJME.sk.

Vedat Sevincer, Norsensus Mediaforum

v oblasti mediálneho vzdelávania, vizuálneho storytellingu a poradenstva pre organizácie a verejné inštitúcie pôsobí 10 rokov. Prednáša a radí organizáciám v Nórsku, Grécku, Rumunsku, Írsku, Chorvátsku, Litve, Bulharsku, Švédsku, Nemecku a Poľsku.

Natália Vargová, UBA

pracuje ako account director takmer 20 rokov, z čoho viac ako polovicu pôsobí v digitálnom marketingu. Prednáša na vysokých školách a konferenciách.

Igor Polakovič, zakladateľ DARUJME.sk

v Centre pre filantropiu založil a rozbehol projekty DARUJME.sk a StartLab. Stál pri začiatkoch peer2peer fundraisingu na Slovensku. Dnes pôsobí ako International Fundraising Coordinator at FOUR PAWS.

Zuzana Suchová, FR, marketing a PR konzultantka

až 11 zo 17tich rokov v marketingu pracuje s neziskovkami. Špecializuje sa na individuálne darcovstvo online, integrovaný fundraising a ich rozvoj v organizáciách. Okrem množstva kampaní má za sebou aj úspešnú fundraisingovú kampaň pre prezidentku SR.

Marek Šulík, UBA

v marketingu pôsobí 11 rokov a špecializuje sa na výkonnostný marketing. Je dlhoročný Google Certified Trainer zodpovedný za vzdelávanie v oblasti webovej analytiky.

Tatiana Ďuricová, UBA

absolvovala doktorandské štúdium v odbore Marketingový a obchodný manažment. Pracovala ako marketingový riaditeľ aj brand manager v rôznych médiách a firmách. Učí marketing na EUBA a pracuje v neziskovej organizácii.

Roman Hríbik, UBA

v reklame pracuje ako copywriter a ideamaker už 10 rokov a je držiteľom najvýznamnejších ocenení za kreativitu. V roku 2017 sa stal Top copywriterom podľa združenia KRAS.

Branislav Mladý, UBA

pôsobí v reklamnej branži ako Senior art director a kreatívny riaditeľ. Má množstvo ocenení za ideu aj dizajn. Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave vyučuje predmet Typografia.

Juraj Danielis, UBA

v oblasti médií a PR pôsobí už 20 rokov a vlastní jednu z top PR agentúr. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť strategickej komunikácie, krízovej komunikácie, brand PR a Public Affairs, o čom často a rád píše.

viac info o združení  UBA a jeho členoch  na www.uba.sk

 

Active Citizens FundProjekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.