Odkiaľ prichádzajú vaše dary?

Poznáte to. Vytvoríte si darovaciu stránku, skopírujete link a ten si umiestnite na webstránke, zdieľate na sociálnych sieťach či posielate v newslettri. V lepšom prípade dary prichádzajú, ale ktorý marketingový kanál bol najúspešnejší? Ak viete túto informáciu, môžete zamerať svoju energiu práve tým smerom. Veď načo platiť sponzorované príspevky na Facebooku keď práve vaši darcovia darujú na základe pekného newslettra?

DARUJME.sk si teraz pre každú darovaciu kampaň môžete vytvoriť alternatívny odkaz (tzv. referral tags), ktoré využijete len na jednom mieste šírenia informácií napr. na webstránke alebo v newslettri.  Stačí keď pôjdete do Rozšírených nastavení darovacej stránky a v časti odkazy si dáte vygenerovať odkaz. Zvoľte si čo najvýstižnejší názov, aby ste aj neskôr vedeli, o akú aktivitu šlo napr. Newsletter 16.9.21, FB sponzorovaný odkaz 17.9.21.

Odkaz skopírujte a umiestnite ho len na jedno miesto napr. na instagram.  Vďaka tomu budete vedieť, akú darovanú sumu tento spôsob šírenia informácií priniesol. Odkazov si môžete vytvoriť neobmedzené množstvo.

Prehľad o tom, ako sa darí vašej kampani a jednotlivým komunikačným kanálom – alternatívnym odkazom, nájdete aj v Sumári kampane:

Vzhľadom na rôzne nastavenia cookies a tiež odlišné spôsoby platby treba tieto čísla brať ako orientačné.

Prehľad úspešnosti jednotlivých metód nájdete v reporte 6. Alternatívne odkazy:

Stĺpec Názov alternatívneho odkazu s informáciou o zdroji daru nájdete aj v reportoch úspešných darov (1) a všetkých darov (10).

Tak teda nezabudnite: pred každou novou aktivitou si vytvorte alternatívny odkaz a vyhodnotenie úspešnosti kampane bude opäť o čosi jednoduchšie.

Držíme palce pri získavaní darov!

 

Publikované 17. septembra 2021