Neviete čo s #GivingTuesday?

V roku 2012 vznikla v USA myšlienka vytvoriť spoločné hnutie na podporu darcovstva. Vďaka internetu a sociálnych sietí (preto ten hashtag) sa myšlienka šíri svetom a dostáva sa aj k nám. O čo ide a čo #GivingTuesday znamená pre vašu organizáciu?

Ako a prečo?

História je to zaujímavá a odvíja sa od amerického sviatku Dňa vďakyvzdania, ktorý má pôvod ešte v 16. storočí a predstavuje (či pôvodne predstavoval) poďakovanie za úrodu v končiacom roku. Od roku 1863 je Deň vďakyvzdania celoštátnym sviatkom, ktorý sa oslavuje posledný novembrový štvrtok. S rozvojom obchodu, ako ho poznáme dnes, sa deň po Dni vďakyvzdania začala predvianočná nákupná sezóna. A tak vznikol ďalší známi neoficiálny „sviatok“ – Black Friday (a tiež Cyber Monday), ktorý povzbudzuje ľudí k tomu, aby otvorili svoje peňaženky. A keď už majú míňať peniaze na nákupy hmotných vecí, prečo by nemohli aj na niečo zmysluplnejšie?

A tak v roku 2012 vznikol #Giving Tuesday, svetové hnutie na podporu darcovstva.

Čo znamená #GivingTuesday pre vás?

Pre vás – organizácie, je #GivingTuesday najmä príležitosť. Je to nová téma, materiál, s ktorým môžete vo vašej komunikácii pracovať a rozšíriť tak kruhy vašich podporovateľov, komunity či celkovo ľudí, ktorí o vás vedia.
#GivingTuesday sa netýka iba darovania peňazí, ale aj darovania času, know-how, či materiálnej pomoci. Vďaka tomuto sviatku môžete nadviazať kontakt a vzťah s rôznymi ľuďmi, ktorí vám pomôžu v niektorej z týchto oblastí a nikdy neviete, kam vás ich pomoc môže posunúť. Či už k možnosti vykonávať vašu činnosť efektívnejšie (know-how), vo väčšom (materiálna pomoc), alebo rozšíriť okruh vašej pomoci (čas či peniaze).
Samozrejme, máte možnosť získať aj finančných podporovateľov, v ideálnom prípade takých, ktorí vás budú podporovať každý mesiac.

Odvrátená strana #GivingTuesday

Stredné a menšie organizácie zväčša nemajú dostatok zdrojov na prípravu veľkých, masívnych kampaní, ktorými by im spomedzi silnej konkurencie, ktorá v tento deň vzniká, umožnili vyniknúť. Z toho dôvodu je treba si zvážiť, akými zdrojmi, ľudskými aj finančnými, vaša organizácie disponuje a či ich je dosť na to, aby ste si mohli dovoliť míňať ich v čase prípravy na najsilnejšie obdobie v roku, akým sú blížiace sa Vianoce.

Ako teda pristúpiť k #GivingTuesday?

#GivingTuesday je príležitosť, nebojte sa ju využiť, ale nevybíjajte sa nad rámec vlastných možností. Niekoľko tipov, ako s #GivingTuesday pracovať, nájdete napríklad TU, TU alebo TU.

A niekoľko uvádzame aj tu u nás (vychádzajúc z krátkosti času a slovenských reálií):

  • Zvoľte si cieľ – v čom potrebujete pomôcť? Ako má pomoc pre vašu organizáciu vyzerať, ako ju viete merať a najmä – ako konkrétne ju viete využiť?
  • Nezabúdajte, že najlepšie funguje tzv. „Storytelling“ a vyzdvihnutie dôležitosti toho, kto má pomoc poskytnúť.
  • #GivingTuesday je tiež príležitosť na poďakovanie súčasným darcom.
  • Komunikujte konzistentne – či pôjde o nový cover obrázok na Facebook Fan page, mailing, či novú darovaciu stránku vytvorenú pre tento účel, komunikujte rovnaké posolstvo v podobnej grafike.
  • Áno – pri príležitosti #GivingTuesday si môžete vytvoriť novú darovaciu stránku. Výhodou je už spomínanú konzistentnosť komunikácie a tiež to, že ak ste si ako cieľ zvolili získanie istej sumy peňazí, prostredníctvom špeciálnej darovacej stránky, tento cieľ dokážete merať a vyhodnotiť.
  • Ak má na novú darovaciu stránku odkazovať iná stránka na vašom webe (a nie napríklad iba mailing), nezabudnite na výrazný a jasný odkaz v podobe darovacieho „tlačítka“ umiestneného na viditeľnom mieste.
  • Pri práci so sociálnymi sieťami nezabudnite použiť hashtag #GivingTuesday – pripájate sa tým k celosvetovému hnutiu a pomáhate dobrú myšlienku šíriť ďalej.

V každej krajine, ktorá sa k hnutiu #GivingTuesday pripája sa nachádza ambasádor, ktorý sa snaží túto tému dostať medzi ľudí a v danej krajine ju udomácniť. Komunikuje, o čo #GivingTuesday ide, prečo je dobré rozvíjať darcovstvo, prečo a akým spôsobom môžu byť nápomocné firmy či jednotlivci, akým spôsobom môžu organizácie požiadať o pomoc, zapája známe osobnosti, komunikuje o téme s médiami a pod.

U nás sa iniciatívy už druhým rokom chytila Nadácia Pontis a pre tento účel vytvorila informačné a vzdelávacie materiály umiestnené na portály, ktorý myšlienku vysvetľuje a zároveň ponúka miesto, kde sa všetky zúčastnené strany môžu spojiť.
Organizácie si môžu pri registrácii vybrať o akú pomoc majú záujem a akým spôsobom si želajú, aby im bola poskytnutá.

#GivingTuesday je už o mesiac, 27. novembra 2018 – pokúste sa využiť príležitosť, ktorú tento deň ponúka, v rámci možností a kapacít, ktoré máte k dispozícii. Držíme vám palce! 😊