Rok 2016 v online darcovstve

Zaujíma vás, aký bol z pohľadu online fundraisingu rok 2016? Nás veľmi! K dispoziícií máme zatiaľ iba dáta za naše DARUJME.sk, no keďže ide o najpopulárnejšiu službu na prijímanie online darov neziskovkami, veríme, že ich analýza bude zaujímavá.

Kontinuálny rast

2016 bol rokom, kedy sme prekročili hranicu jedného milióna eur v prijatých daroch (11/2016). Na jeho konci už svietila suma 1,153 mil. euro.

Celkovo za rok 2016 neziskovky získali  607 tis. euro, čo je opätovne takmer dvojnásobný medziročný nárast.

Každým rokom sa teda príjmy neziskoviek z online darov zvyšujú. Je to vďaka nárastu počtu organizácií, ktoré sa do online fundraisingu púšťajú, ako aj v zvyšovaní ich znalostí a schopností oslovovať darcov. Mnohé organizácie už k fundraisingu pristupujú systémovo, majú celoročné plány a to sa odzrkadľuje aj na výsledkoch.

 

Rast pravidelných darov

Z ďalších analýz vyplýva, postupný nárast počtu pravidelných darov. Za pozornosť stojí fakt, že zatiaľ čo darci podporujúci organizácie nepravidelne prispeli priemerne za rok spolu sumou 44 €, pravidelní darci pomohli sumou za rok jednej organizácií sumou 77 €. 

Ako vidno z grafov nižšie, viac ako tretina darovaných peňazí pochádza z pravidelných darov. Takmer tretina darcov daruje pravidelne. Viac ako dve tretiny transakcií pochádza z pravidelných darov.

Porovnanie platobných metód

Keď sa pozrieme na platobné metódy zistíme, že v roku 2016 v online vládnu platobné/kreditné karty (44%). Platobné tlačidlá priniesli 29% peňazí a prevody na účet 27%.

Zaujímavé je pozrieť sa na túto štatistiku z pohľadu počtu darov. Tam vďaka pravidelným platbám vládnu karty (49% a prevody na účet (39%). Keďže platobné tlačidlá sú použiteľné iba na jednorazové transakcie, v súťaži v počte transakcí im zostalo iba 12% z celkového podielu.

 

Čo nás čaká v tomto roku

Je reálne predpokladať, že rast bude pokračovať. Bude to mať až dva hlavné dôvody:

  1. Naďalej sa do DARUJME.sk hlásia nové organizácie, ktoré chcú používať jednoduchý systém prijímania darov v online priestore.
  2. Druhým dôvodom je, že na Slovensku je čoraz viac organizácií, ktoré sa v online svete učia alebo už naučili pohybovať a komunikovať a vďaka tomu budú získavať viac darcov.

Naviac v prvej polovici 2017 plánujeme spustenie DARUJME 2.0, ktoré bude po všetkých stránkach lepšie – neziskovky s ním budu vedieť ľahšie pracovať a bude ponúkať kopu nových vylepšení. Rovnako v prvej polovici roku spustíme nový „Peer to Peer“ modul, vďaka ktorému budú môcť neziskovky „vyrábať“ zo svojich fanúšikov reálnych fundraisierov. Ak sa všetko podarí, nielen že pokoríme druhý historický milión, no rok 2017 môže byť sám o sebe tiež miliónový.

Držme si teda navzájom palce, my vám, aby sa vám darilo oslovovať čo najlepšie nových darcov (a samozrejme udržiavať si tých súčasných) a vy nám, aby sme dokázali DARUJME.sk neprestajne zlepšovať.

Igor Polakovič
Zakladateľ DARUJME.sk

Publikované 17. januára 2017