Aký bol rok 2015?

Rok 2015 bol pre DARUJME.sk už tretím kompletným rokom (systém sme spustili v novembri 2012). V tomto blogu sa pozrime, ako sa počas neho darilo neziskovkám, ktoré našu darcovskú bránu používajú a čo zaujímavé sa udialo.

 

DARUJME.sk je špecifickou službou umožňujúcou mimovládnym neziskovým organizáciám vytvárať si vlastné darovacie stránky a vďaka nim získavať pravidelné a jednorazové dary priamo na svojich webových stránkach. Vďaka systému DARUJME, ktorý je nadstavbou portálu LudiaLudom.sk, si organizácie môžu strategicky budovať vzťahy so svojimi darcami v online priestore. A dnes je jasné, že online získava z roka na rok na dôležitosti. Každoročne sa zvyšuje počet ľudí, ktorí cez internet nakupujú, objednávajú si služby, komunikujú či zdieľajú veci, ktoré sa im páčia. Internet používa väčšina ľudí v produktívnom veku, ktorí majú tak návyky, ako aj financie na to, aby platili a teda aj darovali online.

 

Pokračujúci nárast darov

Každý rok sa počet darov aj suma, ktorú neziskovky od svojich darcov získali, zvyšuje. Zatiaľ čo napríklad v roku 2013 cez DARUJME k organizáciám „pretieklo“ 46 tisíc eur, v roku 2015 to bolo takmer 320 tisíc eur. Dáta, ktoré dnes vidíme, naznačujú pohodlné prekročenie hranice 600 tisíc v roku 2016.


Prečo tento trend? Dôvodov je niekoľko, no hlavné sú dva. Zvýšil sa počet organizácií, ktoré DARUJME používajú (napríklad kým v roku 2013 to bolo 47 organizácií, tak v roku 2015 ich bolo už 112). Druhým dôvodom je, že mnohé organizácie sa naučili darcov v online priestore veľmi dobre oslovovať a komunikovať s nimi.

Nárast pravidelných darov

DARUJME.sk bolo pionierom v nasadení možnosti pravidelnej podpory pri platbe kartou. Možnosť využívať toto vylepšenie majú organizácie od roku 2013. V roku 2015 sme mohli vidieť výrazný nárast pravidelných darov, pričom až dve z troch transakcií boli naviazané na pravidelný dar. Suma darov z pravidelných transakcií bola približne tretina z celkovej sumy získanej v roku 2015. Nárast množstva pravidelných darov je jednoznačným trendom a dokazuje, že mnohé šikovné organizácie sa naučili komunikovať dôležitosť pravidelnej podpory, ktorá prináša stabilitu a dlhodobú udržatelnosť ich práce.

Z finančného hľadiska je pravidelný darca pre organizácie extrémne dôležitý, pretože zatiaľ čo priemerný jednorazový dar predstavoval v roku 2015 sumu 35 €, pravidelný dar bol vyše 10 €. Lojálny pravidelný darca tak pre organizáciu znamená príjem cca 120 € za rok.

Z tohto pohľadu neprekvapí informácia, že najúspešnejšie neziskovky mali v minulom roku až 50% z príjmov práve od pravidelných darcov.

 

Rok dobrých nápadov

Rok 2015 priniesol veľa dobrých inšpirácií. Spoločný projekt Živice a Greenpace Adoptuj si včelu otvoril mnohým organizáciám oči v oblasti crowdfundingu a v roku 2015 získal ocenenie Fun­drai­ser roka. Mnohé organizácie sa po vzore Transparency International zameriavajú na blogy a v rámci nich oslovujú potenciálnych darcov. SAVIO svojou na mieru vyrobenou darovacou stránkou nastavilo latku toho, ako má vyzerať skutočne dobrá darovacia stránka, poriadne vysoko.

 

Koniec dobrý – všetko dobré

December je každoročne ten mesiac, ktorý praje pripraveným organizáciám. A tie, ktoré na vianočnú kampaň nezabudli, boli odmenené v podobe nárastu darov:

 

Rok 2015 v číslach:

 

Celkové výsledky
Priemerný dar18,70 €
Najvyšší získaný dar10 000 €
Suma darov 318 962 €
Počet darov17 054
Počet darcov6 409
Jednorazové dary
Priemerný dar34,50 €
Suma darov201 533 €
Počet darov5 841
Počet darcov4 585
Pravidelné dary
Priemerný dar10,47 €
Suma darov117 430 €
Počet darov11 213
Počet darcov 2 089

Rok 2015 považujeme za úspešný nielen z pohľadu organizácií, ktoré DARUJME používajú. Centrum pre filantropiu, ako správca DARUJME sa strategicky rozhodlo transformovať „nadšenecký“ projekt, ktorým DARUJME na začiatku bolo na profesionálnu službu, o ktorú sa môžu neziskovky oprieť. Prvé výsledky v podobe zmien bolo vidno už v minulom roku, no až v roku 2016 sa mnohé vylepšenia prejavia naplno.

 

Online darcovstvo v 2015

Na záver sa pozrime na prehľad celého spektra fundraisingových online nástrojov/služieb, ktoré dnes majú neziskovky k dispozícii. ĽudiaĽuďom.sk spolu s nadstavbou DARUJME.sk vygenerovali v roku 2015 až 69% z celkovej sumy darovanej online. Ak by sme k tomu pridali aj crowdfundingovú platformu StartLab.sk, tak by to bolo dokonca 74% pre nástroje, v ktorých má Centrum pre filantropiu prsty buď čiastočne alebo úplne. Tieto výsledky nás veľmi tešia, no zároveň sú pre nás obrovským záväzkom. Ďakujeme!

 

Publikované 25. mája 2016