Viac ako 2 000 000 eur pre slovenské neziskovky

DARUJME.sk je jedinečná služba pre neziskové organizácie, ktorá predstavuje veľmi jednoduchý nástroj na získavanie financií od jednotlivcov. Prostredníctvom DARUJME.sk môžu ľudia podporovať neziskové organizácie priamo na ich webovej stránke rovnako jednoducho, ako realizujú online nákupy.

Služba DARUJME.sk bola spustená do prevádzky v októbri 2012. Za uplynulých 5 rokov, v online podporilo niektorú zo zapojených neziskoviek už viac ako 30 000 ľudí.
Od spustenia DARUJME.sk, každým rokom rástol objem peňazí, ktorými darcovia podporili zapojené neziskové organizácie a to najmä posledné roky, kedy objem darovaných peňazí rástol ročne až tretinovými skokmi.

Ročné obraty v rokoch 2012 - 2017

V decembri 2017 celková suma, ktorou ľudia podporili neziskové organizácie zapojené v DARUJME.sk, prekonala výšku 2 000 000 eur.

Kumulovany obrat DARUJME.sk 2012 - 2017

Minulý rok bol pre neziskovky mimoriadne štedrý. V DARUJME.sk sme zaznamenali nárast sprostredkovanej sumy až o 49% oproti roku 2016. V hrubom priemere tak každá nezisková organizácia zapojená do DARUJME.sk, získala cez systém takmer 6 400 eur.

Priemerne dary DARUJME.sk

Či tieto pozitívne výsledky odrážajú predpoklad, že neziskovky zlepšujú schopnosť a efektivitu oslovovania podporovateľov v online prostredí, alebo sa Slovákom a ekonomike jednoducho darí lepšie a ľudia sa stávajú štedrejšími a otvorenejšími – necháme na vás. Pravdepodobne, z každého rožku trošku. Tešíme sa, že aj na Slovensku sú šikovné neziskovky, ktoré sa dokážu adaptovať do online priestoru a vyťažiť z jeho potenciálu.

Po 5 rokoch existencie DARUJME.sk nastal čas na upgrade systému, na ktorom intenzívne pracujeme. Najbližšie nás čaká spustenie modulu Darcovských výziev (z angl. Peer 2 Peer), vďaka ktorému budú môcť neziskovky zvýšiť angažovanosť svojich podporovateľov a do konca roka 2018 privítame DARUJME 2.0, bohatšie na funkcionality, prehľadnejšie v dátach a jednoduchšie na obsluhu.

DARUJME.sk 2.0

Tešíme sa na spoluprácu!

DARUJME.sk je jediným nástrojom, ktorý umožňuje MVO prijímať on-line dary od darcov vo vlastnom komunikačnom prostredí, priamo na ich webovej stránke. Nejde pritom iba o darcovskú/platobnú bránu, ale aj o jednoduchý CRM systém s automatizáciou dôležitých procesov (poďakovanie za dar e-mailom aj na „check-out“ stránke, štatistiky, exporty dát, možnosť segmentácie a pod.).

Služba DARUJME.sk predstavuje:

  • vytváranie darovacích stránok na vlastnej webovej stránke neziskovej organizácie (MVO),
  • v spolupráci so systémom ludialudom.sk, bezpečnú a spoľahlivú platobnú bránu pre jednorazové aj pravidelné dary,
  • automatizovanú komunikáciu s darcami,
  • databázu obsahujúcu dáta o darcoch a daroch,
  • nástroj na vytváranie reportov a štatistík,
  • možnosť podmieneného exportu dát (Mailchimp, Excel),
  • feed darcov (možnosť automatického a transparentného zverejňovania darcov priamo na stránke organizácie),
  • výpisy – prehľad sumárnych platieb zo systému LudiaLudom.sk (platobná brána DARUJME.sk), ktorých súčasťou je aj podrobný prehľad o jednotlivých transakciách, z ktorých sa suma skladá.

 php shell cialis fiyat https://genctenhaber.net/ pvp serverler knight online pvp ko cuce