Lepší manažment údajov z darovacieho formulára

Odteraz ukladáme dáta darcov priamo k platbám a umožňujeme v nich vyhľadávať. Andrej, ktorý je inokedy Andy, či zmena priezviska po sobáši už nebude problém.

 

Na tomto sme sa naozaj nadreli. Veríme, že toto vylepšenie ocenia hlavne organizácie s väčším množstvom darcov, ktorí sa k nim opakovane vracajú. Opíšme problém, ktorý riešime:

Darca/darkyňa za obdobie, kedy vás podporuje, venuje dar niekoľko krát. Vždy pri darovaní použije rovnakú emailovú adresu. Tá je u nás jedinečným identifikátorom, podľa ktorého spájame platby do jedného darcovského profilu. No jeho/jej kontaktné údaje sa pri viacerých daroch môžu líšiť. Napríklad Andrej Warhola raz použije krstné meno „Andrej“ a inokedy „Andy„. Alebo Kristína Stoláriková sa vydá a zmení sa jej priezvisko na Miškovská. Rovnako sa stáva, že manželia používajú rovnakú emailovú adresu (napríklad novakovci@email.sk) ale raz ju použije jeden z páru so svojim meno a neskôr druhý so svojim.

Dlho sme si lámali hlavu, aké údaje počas týchto zmien ukladať. Máme dávať prednosť tomu čo darca zadá pri svojom prvom dare? Alebo vždy jeho údaje meniť podla posledného daru? Raz dávalo logiku to a druhý raz ono.

A tak sme nakoniec prišli s riešením. Rozhodli sme sa ukladať dáta, ktoré darci pri platbách zadávajú, vždy priamo k platbe. A samozrejme umožniť v nich vyhľadávať. V praxi to vyzerá tak, že pri detaile platby odteraz nájdete nový link „Podrobnosti„.

obrazok1

 

Po kliknutí sa vám ukáže detail platby aj s presnými údajmi, ktoré darca pri platbe zadal. Nájdete tam nie len meno a priezvisko ale aj ďalšie prípadne polia, ktoré vaša darovacia stránka obsahuje (mesto, telefón a podobne).

obrazok2

 

Z kontaktných údajov, ktoré darca zadal pri svojej prvej platbe systém vytvára profilové údaje darcu, ktoré sa už meniť nebudú – teda pokiaľ ich neprepíšete ručne vy.

profil

Všetko, čo potrebujete vedieť:
  • Kontaktný údaj (meno a priezvisko), ktorý vidíte v profile darcu, je po novom údaj, ktorý darca zadal pri svojom prvom dare a nebude „prepisovaný“ novo zadanými údajmi pri každom ďalšom dare. Keďže pred touto zmenou sa údaje menili podľa posledného daru, pri starších platbách (do 6. júna) zostáva údaj taký, ako ho darca zadal naposledy, no ďalej sa už meniť nebude.
  • Kontaktné údaje v profile darcu vo vašom administračnom rozhraní môžete zmeniť iba ručne – ich prepísaním a uložením. Zmeníte tak iba údaje v profile darcu no nie údaje zadané darcom pri konkrétnej platbe. Tie zostávajú nedotknuté.
  • Ak ide o pravidelný dar, tieto údaje ( tzn. link „Podrobnosti“) nájdete pri prvej platbe v poradí.
  • Pri posielaní ďakovných emailov sa vždy použijú dáta, ktoré darca zadal pri konkrétnom dare. Ak teda „rodinnú“ emailovú adresu použije raz Anička a druhý raz Peter, každý dostane ďakovný email prsonalizovaný podľa toho, čo pri dare zadal.
  • Pri vyhľadávaní v časti „Darcovia“ sa prehľadávajú tak dáta uložené v profile darcu ako aj dáta uložené pri platbách (napríklad ak sa Anička Nováková vydala a jej meno sa zmenilo na Slováková, jej profil nájdete ak pri vyhľadávaní zadáte Nováková, ale rovnako aj keď zadáte Slováková).
  • Ak si exportujete dáta z Reportov (XLS, CVS, Mailchimp), Výpisov (XLS) tak sa k daru vždy priradia kontaktné údaje, ktoré darca zadal pri konkrétnom dare a nie tie, ktoré sú ložené v profile darcu. Je to logické lebo export dát je postavený na exportovaní jednotlivých transakcií – darov.

Reporty, teda spôsob zadávania podmienok, ako aj výber dát do exportov plánujeme v dohľadnej dobe prerobiť. Chceme aby boli prehľadnejšie a aby ponúkali viac možností selekcie dát.

ip