Úspešný prvý polrok 2019

Úspešný prvý polrok 2019

DARUJME.sk má za sebou úspešný polrok – za 6 mesiacov prešlo cez našu službu 37 927 darov v celkovej hodnote 758 058 Eur v prospech 411 organizácií.

Suma prijatých darov bola každý mesiac výrazne vyššia ako minulý rok – na konci júna už dosahovala viac ako 70% celkovej minuloročnej sumy.

vyvoj2

Tešíme sa, že pomer jednorázových a pravidelných darov zostáva aj naďalej vyrovnaný so stúpajúcim počtom pravidelných darcov.

pomer-pravid_jedn

priemery

najcastejsie

Modusom (najčastejšie darovaným darom) zostáva aj naďalej 10€ tak pri jednorázových ako aj pri pravidelných daroch.

Medián je pri jednorázových daroch 20€, pri pravidelných daroch je to 10€.

sposoby-darovania

darovanie-pocas-tyzdna

Tešíme sa, že sa začína dariť už aj výzvam darcov v prospech organizácií (P2P). V roku 2019 sa zatiaľ našlo 13 ambasádorov, ktorí pre 4 organizácie vďaka 150 darcom vyzbierali 4 114€.  Okrem štandardného modulu na P2P získavali organizácie dary prostredníctvom ambasádorov (napríklad bežcov) aj cez darovacie stránky – týmto spôsobom vyzbierali viac ako 16 000€.  Veríme, že sa nám na jeseň prostredníctvom nových aktivít podarí presvedčiť ešte viac organizácií, aby s nami vyskúšali tento typ fundraisingu.

Pre DARUJME.sk sa nám podarilo získať grant na jeho ďalší rozvoj – projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Aj vďaka tomu budeme môcť v najbližšom roku vylepšovať naše služby a pripravovať pre vás nové aktivity.

acf-resizeimage-najmensi

 

Cez DARUJME.sk bolo k 15.7.2019 darovaných 3 932 685 Eur prostredníctvom 203 407 darov. Sami nemôžeme uveriť, že už o pár týždňov dosiahneme hranicu 4 milióny Eur v prospech organizácií na Slovensku.

Ďakujeme všetkým darcom, že pomáhajú s nami pomáhať!
php shell cialis fiyat https://genctenhaber.net/ pvp serverler knight online pvp ko cuce