Nové DARUJME.sk

Už čoskoro ponúkneme organizáciám v DARUJME.sk celkom nový vylepšený darcovský systém.

 

DARUJME.sk je nástroj na získavanie príspevkov od individuálnych darcov cez internet, ktorý umožňuje mimovládnym organizáciám prijímať dary priamo v prostredí ich vlastnej webstránky. Funguje od roku 2012, zaregistrovaných je 458 organizácií, ktoré získali cez DARUJME.sk sprostredkované dary v celkovej výške takmer 5 mil. EUR.

V apríli roku 2019 sa nám podarilo získať grant z programu ACF – Slovakia pre DARUJME.sk na jeho ďalší rozvoj.  Vďaka tomu sa tím Centra pre filantropiu mohol pustiť do nového projektu – nové a modernejšie DARUJME.sk. Na jeseň 2019 sme spustili programátorské práce, ktoré prinesú vylepšenia pre používateľov. Momentálne prebieha proces pripomienkovania a testovania nového systému. Samotné spustenie – premigrovanie všetkých dát zo starého do nového DARUJME.sk  – plánujeme zrealizovať po dôkladnom otestovaní.

Prečo sa chystá zmena? DARUJME.sk kráča s dobou

Nové DARUJME.sk robíme preto, aby ste mali k dispozícii čo najmodernejší nástroj na získavanie darov v online priestore. Chceme vyjsť v ústrety požiadavkám, ktoré sme si od vás ako klientov služby DARUJME.sk vypočuli. Sledujeme nové trendy a možnosti v technologickom aj fundraisingovom svete a chceme vám ponúknuť moderné a ešte jednoduchšie možnosti pre vašu prácu s darcami. Nové DARUJME.sk je postavené na novom programovacom jazyku, pretože doterajšia verzia (vyvíjaná od roku 2012) nám neumožňovala zapracovať nové funkcionality rešpektujúce súčasne trendy v online darcovstve a požadované organizáciami.

Čo prinesie nové DARUJME.sk?

 • jednoduchšie používanie
 • moderný dizajn darovacích stránok, mailov aj ďakovných stránok
 • intuitívnejšie a prehľadnejšie administračné rozhranie postavené na reálnych potrebách a procesoch v organizáciách
 • rozšírené a nové funkcie
 • prehľadnejšie spracovanie dát – zdokonalený systém analýz, notifikácií a reportingu
 • modernizácia architektúry aplikácie s ohľadom na jej rýchlosť a budúci vývoj
 • jednoduchšie prepojenie s inými systémami
 • celkové posilnenie infraštruktúry systému a serverového zabezpečenia

 

 

 

 

 

Čo to znamená pre vašu organizáciu?

 • Darovanie a prijímanie darov bude aj naďalej fungovať.
 • Všetky doterajšie informácie o daroch a darcoch budú dostupné aj v novom systéme.
 • Darovacie stránky z minulosti budú naďalej funkčné, len už nebude možnosť ich dodatočne editovať.
 • Nové kampane už bude možné pohodlne vytvárať len v novom systéme a dizajne.
 • Zmenu si všimnú hlavne používatelia moje.darujme.sk. Administračné prostredie vyzerá inak, ale ponúka tie isté, len rozšírené a vylepšené možnosti, ktoré ste mohli využívať aj v starom systéme.

 

Aby ste si mohli skontrolovať či dohľadať akékoľvek potrebné dáta, do konca roka 2020 ponecháme paralelne starý aj nový systém.

staré DARUJME.sk

nové DARUJME.sk

 

Veríme, že vaša práca v systéme DARUJME.sk bude vďaka zmene jednoduchšia a prinesie vám väčší efekt.

Kedy zmena prebehne?

Zmenu systému sme plánovali na mája 2020. Nečakaná situácia v súvislosti s korona vírusom zasiahla aj nás – všetky kapacity sme presunuli do podpory pre organizácie, ktoré realizovali krízové zbierky.

O presnom čase spustenia nového DARUJME.sk vás budeme včas informovať.

Čo je potrebné urobiť z vašej strany?

   Prihláste sa do uzatvorenej skupiny na facebooku pre organizácie zaregistrované v DARUJME.sk – https://www.facebook.com/groups/organizacieDARUJME.sk/, kde budeme priebežne zverejňovať podrobnosti o nových funkciách a najaktuálnejšie informácie o priebehu migrácie.

   Ak má vaša organizácie prepojené DARUJME.sk na iný program (napr. Salesforce, Airtable, Mailchimp), napíšte nám prosím na info@darujme.sk, aký je jeho názov, aby sme zabezpečili, že toto  prepojenie bude fungovať.

   Ak plánujete pre vašu organizáciu v najbližšom období novú webstránku vrátane darovacej stránky, ozvite sa nám prosím na info@darujme.sk.

Budeme veľmi radi, keď nám s prechodom na nové DARUJME pomôžete – či už konštruktívnymi pripomienkami, rýchlym nahlásením akejkoľvek chybičky, „bugu“ či nezrovnalosti alebo vašou trpezlivosťou 😊.

Záleží nám na tom, aby sa nové DARUJME stalo ešte lepším pomocníkom pri získavaní darov pre vašu organizáciu a robíme všetko pre to, aby zmena prebehla hladko.

 

Tím DARUJME.sk

 

Active Citizens Fund

 

 

 

Projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.